Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE

Instytut Nauk Humanistyczno - Społecznych i Turystyki

Anna Mlekodaj

Anna Mlekodaj Dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Humanistyczno – społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targu, kierunek filologia polska. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego  w Krakowie , w 2004 roku obroniła pracę doktorską pt. Literackie warianty bajki ludowej w świetle tekstologii folklorystycznej (UJ, promotor prof. dr hab. J. Labocha).   Główny obszar badawczy – literatura i kultura Podtatrza.   Udział w międzynarodowych projektach...

więcej »

Ewa Nadolska- Mętel

Ewa Nadolska- Mętel Dr nauk humanistycznych, wykładowca w Instytucie Nauk Humanistyczno – Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targu, kierunek filologia polska. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierunek filologia polska (specjalizacja: teatrologia), kontynuowała naukę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Katedrze dramatu i teatru uzyskują tytuł doktora nauk humanistycznych. Problematyka badawcza dotyczy dramaturgii staropolskiej, inspiracji...

więcej »

Krzysztof Waśkowski

Krzysztof Waśkowski Dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, polonista,  starszy wykładowca w Instytucie Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targu, wicedyrektor ds. studenckich i kształcenia tegoż instytutu. W latach 2009 – 2013 był zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W okresie 2009 – 2011 współpracował z Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach....

więcej »

Barbara Zgama

Barbara Zgama Dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, polonistka, starszy wykładowca w Instytucie Nauk Humanistyczno –Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targu. W Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu zatrudniona od początku jej istnienia. Obecnie starszy wykładowca w Instytucie Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki, koordynator kierunku filologia polska, wykładowczyni na studiach podyplomowych Dziedzictwo kulturowe Podtatrza. Ponadto...

więcej »

Janusz Arnold

Janusz Arnold Mgr, wykładowca w Instytucie Nauk Humanistyczno – Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targu, kierunek filologia, specjalność filologia angielska. Absolwent Uniwersytetu  Jagiellońskiego ,kierunek filologia angielska. Problematyka badawcza związana z literaturą angielską. Dodatkowe kwalifikacje: tłumacz przysięgły języka angielskiego, terapeuta manualny integracji strukturalnej, przewodnik tatrzański.

więcej »

Kazimierz Baran

Kazimierz Baran Prof. dr hab. profesor zwyczajny w Instytucie Nauk Humanistyczno – Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targu, kierunek filologia, kierunku filologia, specjalność filologia angielska. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie  Jagiellońskim (1962-1967), oraz studia anglistyczne (1964-1969) również na UJ. Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia związane z Anglo-amerykańskim konstytucjonalizm, dziejami angielskiego prawa karnego oraz prawniczym językiem...

więcej »
1 2 3 4 5 6 ... 10