Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE

Instytut Nauk Technicznych

Instytut Nauk Technicznych został utworzony w dniu 6 lutego 2015 r. na mocy Uchwały Senatu PPWSZ w Nowym Targu nr 2/2015 z dnia 06.02.2015. Powstał z połączenia funkcjonujących dotychczas jako odrębne jednostki Instytutu Architektury oraz Instytutu Inżynierii Środowiska. W Instytucie Nauk Technicznych kształcenie przebiega na podstawie Ramowego Planu Studiów zatwierdzonego Uchwałą Senatu z dnia 14 września 2007 r. wraz z późniejszymi korektami. Nauczyciele akademiccy kierunków prowadzą działalność dydaktyczną, a także naukową w postaci indywidualnych prac naukowo – badawczych, których odzwierciedleniem są liczne publikacje, recenzje i artykuły naukowe.

Dyrektorem INT jest dr inż. arch. Maria Ponikiewska-Arct. Zastępcą dyrektora ds. studenckich i kształcenia jest dr sztuki arch. wnętrz Joanna Suchowiak, a zastępcą ds. nauki i rozwoju dr inż. Alicja Kochman.

Kierunek Architektura

Kierunek Architektura

Kierunek Architektura gwarantuje studentom uzyskanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy z zakresu historii i teorii architektury, urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Student w trakcie trwania studiów poznaje przepisy...

więcej »

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - studia pierwszego stopnia               Kierunek Gospodarka Przestrzenna to studia interdyscyplinarne, oparte na naukach technicznych, społecznych i przyrodniczych. Studia trwają 7 semestrów. Koordynatorem kierunku jest dr Krzysztof Miraj. W wyniku...

więcej »

Kierunek Inżynieria Środowiska

Kierunek Inżynieria Środowiska

Kierunek Inżynieria Środowiska gwarantuje studentom uzyskanie gruntownej wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania uprawnień zawodowych do wykonywania ocen, ekspertyz i prac projektowych z zakresu geologii inżynierskiej wymaganych do uzyskiwania pozwoleń na budowę wszelkich...

więcej »