Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE
Szybki kontakt

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ
pokój nr 223, 223a, 224
(18) 26 10 712,  (18) 26 10 702,
(18) 26 10 740
e-mail: dn@ppwsz.edu.pl

Inżynieria środowiska

Kierunek inżynieria środowiska, specjalność geologia inżynierska - studia pierwszego stopnia inżynierskie 3,5-letnie o profilu praktycznym

Do postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2018/2019 mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy zarejestrują się w systemie eKandydat oraz złożą w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Warunki, zasady i terminy rekrutacji na rok akademicki 2018/2019:

1) rejestracja elektroniczna w zakładce eKandydat (od 21 maja do 21 lipca 2018 r.)

2) złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (od 18 czerwca do 21 lipca 2018 r.)

3) Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie na podstawie wyników z konkursu świadectw:

„egzamin maturalny - nowa matura”: punkty uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch przedmiotów (wyżej punktowanych) spośród pięciu: matematyka, geografia, język obcy nowożytny, fizyka, chemia; zasady przyznawania punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

„egzamin dojrzałości - stara matura”: średnia arytmetyczna (dwa miejsca po przecinku) wyliczana z ocen końcoworocznych ze świadectwa dojrzałości (bądź świadectwa ukończenia szkoły średniej) z dwóch przedmiotów (wyżej ocenionych) spośród pięciu: matematyka, geografia, język obcy nowożytny, fizyka, chemia.

Plan studiów w formie stacjonarnej

Cele kształcenia, możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku inżynieria środowiska, studia pierwszego stopnia

Przyjmowanie dokumentów o przyjęcie na studia: budynek główny (Rektorat), II piętro w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich w pokojach nr 223, 223a lub 224 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w soboty (7, 14 i 21 lipca) w godzinach od 8.00 do 11.00.

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania i Spraw Studenckich Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
telefon: (18) 26 10 702 lub (18) 26 10 712 lub (18) 26 10 740
e-mail: dn@ppwsz.edu.pl