Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE

Jak zostać członkiem

Członkostwo w KU AZS PPWSZ w pytaniach i odpowiedziach.

Kto może zostać członkiem KU AZS PPWSZ?

Członkiem KU AZS PPWSZ może zostać każdy student lub sympatyk PPWSZ oraz uczeń który ukończył 12 lat (za zgodą rodzica).

W jaki sposób?

Należy wypełnić deklarację członkowską na stronie www.legitymacje.azs.pl 

Jak wypełnić deklarację?

Po wejściu na stronę www.legitymacje.azs.pl wybieramy z zakładki legitymacje odpowiedni rodzaj legitymacji: studenci - LEGITYMACJA ISIC-AZS, pracownicy LEITYMACJA ITIC-AZS, uczniowie - LEGITYMACJA AZS. Po wybraniu legitymacji "klikamy" - WYPEŁNIJ WNIOSEK, następnie wybieramy obowiązkowy wariant ubezpieczenia (sugerujemy aby był to wariant NNW 6.500 pln oczywiście można wybrać wyższy wariant ale podniesie to składkę członkowską!). Następnie nalezy wybrać tryb wyrobienia legitymacji (osoby przystępujące do KU AZS PPWSZ "klikają" WYRÓB NOWĄ LEGITYMACJĘ...). Ostatnią czynnoscią jest wpisanie danych osobowych właściciela prosimy wskazać poprawnie nazwę Uczelni.

Deklaracja wypełniona i co dalej?

Na adres e-mailowy wskazany we wniosku otrzymacie wypełnioną deklarację w formacie PDF należy ją wydrukować i wraz z potwierdzeniem wpłaty na kwotę 45 pln dostarczyć do zakładu w godzinach dyżuru  pracowników lub członków zarządu (dyżury sa wywieszone w gablocie) do p.134 w budynku Tatry.

Co należy dostarczyć oprócz wniosku i potwierdzenia wpłaty?

Zdjęcie do legitymacji podpisane imieniem i nazwiskiem na rewersie.

Gdzie dokonywać wpłat?

Wpłaty dokonujemy na konto 96 1090 2590 0000 0001 3548 5832

Jaka jest wysokość składki rocznej?

Składka członkowska wynosi 45pln