rekrutacja 19/20nowe kierunkiAnkietaFA projektBaner FEbiblioteka

Koło Naukowe "AD QUDRATUM"

Koło Naukowe „AD QUADRATUM ” działa w Instytucie Nauk Technicznych PPWSZ w Nowym Targu na kierunku Architektura od 6 lutego 2009 roku.

Głównym celem Koła Naukowego AD QUADRATUM jest zdobywanie wiedzy w zakresie zawodu Architekta oraz opracowywanie szeregu pomocy naukowych dla aktualnie studiujących i przyszłych studentów kierunku architektura w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

Opiekunem koła jest prof. dr hab. inż. arch. Maciej Pawlicki wraz z  mgr inż. arch. Agatą Bentkowską.

Zarząd koła:

 • Przewodniczący: Marcin Serwicki
 • Zastępca: Michał Ptak
 • Sekretarz: Maria Gwiżdz
 • Skarbnik: Jakub Kubicki

 

Statutową  powinnością  Koła AD QUADRATUM jest organizacja rokrocznych konferencji naukowych. W jej ramach realizowane są cele działalności koła, a głównie:

 • Weryfikacja założeń programowych do aktualnych potrzeb Uczelni i rozwoju regionu Podhala
 • Krzewienie nauki dla dobra postępu, budowy uniwersalnych wartości, umacniania i rozwoju ogólnoludzkiej kultury w zakresie sztuki, architektury, urbanistyki, techniki,  planowania przestrzennego i ochrony środowiska
 • Rozwijanie cykli badawczych w ramach sekcji tematycznych
 • Organizacja seminariów naukowych, okazjonalnych wystaw i wyjazdów edukacyjnych

Problematykę dotychczasowych konferencji naukowych zorganizowano pod hasłem:

 • 1 - 2010 r. – Kultura – Sztuka – Architektura, motto: „Chcieć to móc (…) zawód architekta jest zawodem odpowiedzialności społecznej i wymaga od nas czegoś więcej (…)”, patronat nad konferencją objął JM rektor prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz
 • 2 - 2011 r.  – Studenckie koła naukowe w życiu Uczelni.
 • 3 - 2012 r.  – Studenckie koła naukowe, a rozwój studenta.
 • 4 - 2013 r. – Idea współczesnej architektury.
 • 5 - 2014 r.  – Czym jest architektura dzisiaj?
 • 6 - 2015 r. – Quodlibet XXI wieku – Architektura, sztuka, konstrukcja, technologia.
 • 7 - 2016 r. – Praktycyzm w architekturze – rola tradycji i nowatorstwa
 • 8 - 2017 r. - Wczoraj dla dziś - dziś dla jutra

 

GALERIA KOŁA AD QUADRATUM