rekrutacja 19/20nowe kierunkiAnkietaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Komunikaty

Wszystkie zamieszczone informacje zaktualizowano dnia 04.09.2019 roku

Wszystkie zakładki prosimy otwierać w przeglądarce Mozilla Firefox 

KOMUNIKATY OGÓLNE   

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 (pobierz)

**********

Przypominamy,  iż zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu Studiów PPWSZ w Nowym Targu, podania o przyznanie indywidualnej organizacji studiów należy składać co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy podanie.

Podanie wraz z aktualnym załącznikiem potwierdzającym uzasadnienie należy złożyć w Sali Obsługi Studenta (pok. 227) najpóźniej do 4 lutego 2019 roku. Podania złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Indywidualna organizacja studiów, może zostać przyznana studentom, którzy:

1) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; - orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności;

2) z przyczyn życiowych znaleźli się w trudnej sytuacji; - dokumenty potwierdzające sytuację życiową studenta; 

3) równocześnie studiują na drugim kierunku, specjalności lub uzupełniają różnice programowe; - zaświadczenie o studiowaniu;

4) czynnie uprawiają wybraną dyscyplinę sportu; - zaświadczenie z danego związku sportowego lub zarządu klubu sportowego.

 

I ROK STACJONARNY:

Opiekun roku - mgr Anna Borkowska

 • UWAGA! Komunikat dla grupy tłumaczeniowej: Spotkanie organizacyjne z opiekunem praktyk odbędzie się 18.02 o godz. 11.00 w s. T.3.19. Obecność OBOWIĄZNKOWA.
 • II termin szkolenia z BHP odbędzie się 9 listopada 2018 r. w godzinach od 11:00 do 14:00 w auli PPWSZ 
 • INFORMACJA dla nowoprzyjętych studentów dot. wjazdu samochodem na teren Uczelni (pobierz)

 • Szkolenia biblioteczne dla studentów I roku studiów. Informujemy, iż w październiku 2018 roku Biblioteka Uczelniana przeprowadzi szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów w PPWSZ w Nowym Targu. Szkolenie odbywać się będzie drogą elektroniczną do 31.10.2018 r. Informacje na temat szkolenia dostępne są na stronie internetowej Uczelni, w zakładce BIBLIOTEKA, w folderze "Szkolenie biblioteczne 2018". Biblioteka Uczelniana PPWSZ w Nowym Targu

Sesja egzaminacyjna POPRAWKOWA letnia 2018/2019 I rok 

 • Dyżur: mgr Weronika Ostachowska (dla studentów z wpisem warunkowym) 10.00, s. T.2.35
 • Dyżur: mgr Ewa Papierz-Łapsa, 11.09, godz. 9.00, s. T.3.01
 • Stylistyka  języka angielskiego, egzamin poprawkowy, dr Wojciech Majka, 10.09, godz. 11.15, s. T.2.20 
 • Dyżur: dr Wojciech Majka, 10.09, godz. 10.30, s. T.2.20
 • Dyżur: dr Krzysztof Waśkowski, 09.09, godz. 11.00-13.00, s. 322
 • Gramatyka praktyczna języka angielskiego, egzamin poprawkowy, mgr Marta Ciemińska, 03.09, godz. 10.00-12.00, s. T.2.33
 • Język rosyjski, zaliczenie poprawkowe, mgr Larysa Dachevska-Rapacka, II termin - 02.09, godz. 9.00, s. T.3.41, III termin - 06.09, godz. 9.00, s. T.3.41
 • Wstęp do przekładoznawstwa, egzamin poprawkowy, dr hab. Maria Piotrowska, 12.09, godz. 12.00-13.30, s. T.2.20
 • PNJA, egzamin poprawkowy, mgr Anna Borkowska, część ustna - 09.09, godz. 11.00, s. T.2.35, część pisemna - 10.09, godz. 9.00-12.30, s. T.2.35
 • Psychologia, egzamin poprawkowy, dr Anna Baranowska-Wolnicka, 02.09, godz. 10.00, s. 323
 • Pedagogika ogólna, egzamin poprawkowy, dr Ewa Sowa-Behtane, 13.09, godz. 10.00, s. T.2.25
 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, egzamin poprawkowy, dr  Ewa Sowa-Behtane, 13.09, godz. 11.00, s. T.2.25

 

Sesja egzaminacyjna letnia 2018/2019 I rok

 • Dyżur: dr Wojciech Majka, 23.07, od godz. 9.00, T.2.20
 • Dyżur: dr Wojciech Majka, 12.07, godz. 9.00, T.2.20
 • Dyżur: dr Wojciech Majka, 01.07, godz. 9.00, T.2.20.
 • Dyżur: dr Wojciech Majka, 25.06, godz. 11.00, T.2.20.
 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania, egzmian, dr Ewa Sowa-Behtane, 18.06, godz. 16.00, s. T.2.20 UWAGA! Zmiana godziny
 • Pedagogika ogólna, egzamin, dr Ewa Sowa-Behtane, 18.06, godz. 15.30, s.T.2.20 UWAGA! Zmiana godziny
 • Stylistyka języka angielskiego, egzamin, dr Wojciech Majka, 25.06, godz. 10.30, s. T.2.35
 • Wstęp do przekładoznawstwa, egzamin, dr hab. Maria Piotrowska, 27.06, godz. 12.00-13.30, s. T.2.33 UWAGA! Zmiana godziny
 • PNJA Writing, egzamin, mgr Wojciech Kraus, 18.06, godz. 12.00, s. T.2.33 UWAGA! Zmiana godziny
 • PNJA, egzamin, mgr Anna Borkowska, część pisemna - 17.06, godz. 8.00-12.00, s. T.2.35, część ustna - 19.06, godz. 8.00-14.00, s. T.2.35
 • Gramatyka praktyczna języka angielskiego, egzamin, mgr Marta Ciemińska, 24.06, godz. 10.00-12.00, s. T.2.33
 • Psychologia, egzamin, dr Anna Baranowska-Wolnicka, 05.06, godz. 8.45, II termin - 19.06, godz. 10.00
 • Public speaking, zaliczenie z oceną, dr Krzysztof Trochimiuk, 21.06, godz. 9.00-12.00, s. T.2.33

 

II ROK STACJONARNY:

Opiekun roku - mgr Bożena Bąk 

Opiekun roku (grupa DW) - mgr Katarzyna Jawoszek

Sesja egzaminacyjna POPRAWKOWA letnia 2018/2019 II rok

 • Dyżur: mgr Ewa Papierz-Łapsa, 11.09, godz. 9.00, s. T.3.01
 • Dyżur: dr Wojciech Majka, 10.09, godz. 10.30, s. T.2.20
 • Dyżur: prof. Kaziemierz Baran, 09.09, godz. 14.00-16.00, s. T.1.37
 • Historia Wielkiej Brytanii, egzamin poprawkowy, mgr Michael Pacholka, 12.09, godz. 13.30, s. T.3.01
 • Kinematografia amerykańska, zaliczenie z oceną poprawkowe, mgr Michael Pacholka, 12.09, godz. 15.00, s. T.3.01
 • Grupa DW - PNJA, egzamin poprawkowy, mgr Katarzyna Jawoszek, 06.09 i 13.09, godz. 17.00, s. T.2.20
 • Technologia informacyjna, zaliczenie z oceną poprawkowe, mgr Mirosław Dworski, 04.09, godz. 16.30, st T.0.10
 • PNJA - Use of English, Reading and vocabulary, egzamin poprawkowy, mgr Magdalena Noworolnik, 06.09 i 17.09 09.15-10.00., s. T.3.19
 • Emisja głosu, zaliczenie z oceną poprawkowe, dr Barbara Zgama, 03.09, godz. 15.30, s. 338
 • Język rosyjski, zaliczenie poprawkowe, mgr Larysa Dachevska-Rapacka, II termin - 02.09, godz. 9.00, s. T.3.41, III termin - 06.09, godz. 9.00, s. T.3.41
 • Gramatyka kontrastywna, egzamin poprawkowy, prof. Piotr Ruszkiewicz, 11.09, godz. 10.00, s. T.1.37
 • Literatura brytyjska, egzamin poprawkowy, dr Ewa Panecka, 10.09, godz. 13.00, s. T.3.15

Sesja egzaminacyjna letnia 2018/2019 II rok

 • Dyżur: dr Wojciech Majka, 23.07, od godz. 9.00, T.2.20
 • Dyżur: prof. Kazimierz Baran, 01.07, godz. 14.15, s. T.1.37
 • Dyżur: dr Wojciech Majka, 12.07, godz. 9.00, T.2.20
 • Dyżur: dr Wojciech Majka, 01.07, godz. 9.00, T.2.20.
 • Dyżur: dr Wojciech Majka, 25.06, godz. 11.00, T.2.20.
 • Dyżur, dr Barbara Zgama, 25.06, godz. 8.00, s. 322
 • Emisja głosu, zaliczenie z oceną, dr Barbara Zgama, 10.06, godz. 15.00, s. 338
 • Gramatyka kontrastywna, egzamin, prof. Piotr Ruszkiewicz, 19.06, godz. 10.00, s. T.1.37
 • Literatura brytyjska, egzamin, dr Ewa Panecka, 18.06, godz. 11.30, s. T.3.43
 • American English, zaliczenie z oceną, dr Krzysztof Trochimiuk, 21.06, godz. 12.30-18.00, s. T.2.33
 • PNJA, egzamin, część pisemna - 17.06, godz. 8.00, s. T.2.33, część ustna - 24.06, godz. 12.00, s. T.1.33

 

 III ROK STACJONARNY: 

Opiekun roku - mgr Ewa Papierz-Łapsa

 

Sesja egzaminacyjna POPRAWKOWA letnia 2018/2019 III rok

 • Dyżur: mgr Ewa Papierz-Łapsa, 11.09, godz. 9.00, s. T.3.01
 • PNJA Listening, egzamin poprawkowy, dr Wojciech Majka, 10.09, godz. 11.15-11.45, s.T.2.20
 • Dyżur: dr Wojciech Majka, 10.09, godz. 10.30, s. T.2.20
 • PNJA Writing, egzamin poprawkowy, mgr Michael Pacholka, 12.09, godz. 12.00, s. T.3.01 
 • PNJA (Use of English, Reading and vocabulary), egzamin poprawkowy, 03.09, godz. 8.30, s. T.2.34

Sesja egzaminacyjna letnia 2018/2019 III rok

 • Dyżur: dr Wojciech Majka, 23.07, od godz. 9.00, T.2.20
 • Dyżur: dr Wojciech Majka, 12.07, godz. 9.00, T.2.20
 • Dyżur: dr Wojciech Majka, 01.07, godz. 9.00, T.2.20.
 • Dyżur: dr Wojciech Majka, 25.06, godz. 11.00, T.2.20.
 • Literatura USA, egzamin, dr Zbigniew Głowala, 14.06, godz. 16.10, s. T.2.35
 • PNJA, egzamin, część pisemna - 17.06, godz. 9.00, s. T.1.37, część ustna - 18.06, godz. 9.00, s. T.1.33
 • Przekład ustny, egzamin, mgr Janusz Arnold, 19.06, godz. 10.00, s. 217 

 

POZOSTAŁE KOMUNIKATY

Sala Obsługi Studenta znajduje się w pok. 227  tel. 18 26 107 31; e-mail: dos@ppwsz.edu.pl

Sekretariat Instytutu znajduje się w pok. 323 tel. 18 26 10 717; e-mail: ih@ppwsz.edu.pl

Sala Obsługi Studenta czynna:

poniedziałek - piątek - 10.00 - 14.00

(od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.)

 

Sekretariat czynny:

poniedziałek - piątek - 8.00 - 16.00

 

 • Informacje dotyczace Portalu eStudent: Logując się˛ (login: numer albumu, hasło: numer PESEL) do Portalu eORDO Omnis Student ma możliwość: wglądu w swoje dane osobowe, komunikacji z prowadzącymi, odczytywania ogłoszeń od prowadzących oraz z dziekanatu, wglądu do swojego elektronicznego indeksu, sprawdzenia ocen i zaliczeń, wydruku wzoru wpisu do indeksu, sprawdzenia informacji o poszczególnych kursach, sprawdzenia najważniejszych informacji o prowadzących i zajęciach, zapoznania się z informacjami o przebiegu studiów.

 

 

 • Elektroniczne konto czytelnika w bibliotece uczelnianej Informujemy, że od 2 marca 2015 r. Biblioteka PPWSZ uruchamia elektroniczny moduł wypożyczeń w systemie bibliotecznym PATRON. Od tego momentu, studenci i pracownicy Uczelni, aby móc korzystać z zasobów wypożyczalni, zamiast tradycyjnych kart czytelnika otrzymają indywidualne konta elektroniczne.Informacje na temat tego, co należy zabrać ze sobą, aby założyć elektroniczne konto w bibliotece znajdują się TUTAJBibilioteka PPWSZ w Nowym Targu zaprasza na swoją stronę internetową, gdzie znajdziecie Pańswo wszyskie aktualne wydarzenia dotyczące Biblioteki- przejdz

 

 • Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zagranicznych wyjazdów na praktyki z programem Erasmus (przejdź) Booking assistant in BARCELONA - Remuneration: 400€/month - (pobierz) NEW Food&Beverage in Ibiza - Remuneration:  200 €/month + meals + accommodation -  (pobierz) NEW Public Relations in Tenerife - Remuneration :  200 €/month + meals + accommodation for the first 2 weeks - (pobierz) NEW Recepcjonista we Francji- Remuneration: 505 € miesięcznie + zakwaterowanie + wyżywienie - (pobierz) NEW

 

 • Nowy regulamin studiów znosi obowiązek posiadania i uzupełniania indeksu w formie papierowej od roku akademickiego 2015/2016, w związku z tym student posiada tylko e-Indeks w module e-Student. Odstępujemy również od obowiązku uzupełniania papierowej wersji KOOS (Karty Okresowych Osiągnięć Studenta). KOOS (e-Indeks) po zaliczeniu semestru  będzie możliwa do wydrukowania w systemie e-Student.