rekrutacja 19/20nowe kierunkiAnkietaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Komunikaty

Wszystkie zamieszczone informacje zaktualizowano dnia 18.07.2019 roku

Wszystkie zakładki prosimy otwierać w przeglądarce Mozilla Firefox 

 

KOMUNIKATY OGÓLNE   

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 (pobierz) 

*********

Przypominamy,  iż zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu Studiów PPWSZ w Nowym Targu, podania o przyznanie indywidualnej organizacji studiów należy składać co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy podanie.

Podanie wraz z aktualnym załącznikiem potwierdzającym uzasadnienie należy złożyć w Sali Obsługi Studenta (pok. 227) najpóźniej do 4 lutego 2019 roku. Podania złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Indywidualna organizacja studiów, może zostać przyznana studentom, którzy:

1) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; - orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności;

2) z przyczyn życiowych znaleźli się w trudnej sytuacji; - dokumenty potwierdzające sytuację życiową studenta; 

3) równocześnie studiują na drugim kierunku, specjalności lub uzupełniają różnice programowe; - zaświadczenie o studiowaniu;

4) czynnie uprawiają wybraną dyscyplinę sportu; - zaświadczenie z danego związku sportowego lub zarządu klubu sportowego.

 

I ROK STACJONARNY:

Opiekun roku - dr Mariusz Trawiński

 • II termin szkolenia z BHP odbędzie się 9 listopada 2018 r. w godzinach od 11:00 do 14:00 w auli PPWSZ 
 • Pierwsze spotkanie w sprawie praktyk pedagogicznych odbędzie się 4 października 2018 godzina 13.30
 • INFORMACJA dla nowoprzyjętych studentów dot. wjazdu samochodem na teren Uczelni (pobierz)
 • Szkolenia biblioteczne dla studentów I roku studiów. Informujemy, iż w październiku 2018 roku Biblioteka Uczelniana przeprowadzi szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów w PPWSZ w Nowym Targu. Szkolenie odbywać się będzie drogą elektroniczną do 31.10.2018 r. Informacje na temat szkolenia dostępne są na stronie internetowej Uczelni, w zakładce BIBLIOTEKA, w folderze "Szkolenie biblioteczne 2018". Biblioteka Uczelniana PPWSZ w Nowym Targu

 

Sesja egzaminacyjna POPRAWKOWA letnia 2018/2019 I rok

 • Dyżur - dr hab. Maria Piotrowska, 12.09, godz. 13.30-15.00, s. T.2.20 
 • Współczesne koncepcje pedagogiczne, egzamin poprawkowy, dr Ewa Sowa-Behtane, 13.09 godz. 11.30, s. T.2.25

 

Sesja egzaminacyjna letnia 2018/2019 I rok

 • Dyżur: dr Wojciech Majka, 23.07, od godz. 9.00, T.2.20
 • Dyżur: prof. Kazimierz Baran, 01.07, godz. 14.15, s. T.1.37
 • Dyżur: dr Wojciech Majka, 12.07, godz. 9.00, T.2.20
 • Dyżur: dr Wojciech Majka, 01.07, godz. 9.00, T.2.20.
 • Dyżur: dr Wojciech Majka, 25.06, godz. 11.00, T.2.20.
 • Współczesne koncepcje pedagogiczne, egzamin, dr Ewa Sowa-Behtane, 18.06 godz. 13.30, s. T.2.20
 • Tłumaczenie tekstów prawnych i biznesowych, zaliczenie z oceną, prof. Kazimierz Baran, 24.06, s. T.2.20
 • Tłumaczenie ustne, egzamin, mgr Janusz Arnold, 19.06, godz. 8.00, s. 217

 

II ROK STACJONARNY:

Opiekun roku - mgr Magdalena Noworolnik

 • Harmonogram obron 02.07.2019 r. godz. 12.00 <POBIERZ>
 • Harmonogram obron 27.06.2019 r. godz. 10.30 <POBIERZ>
 • Pierwsze spotkanie w sprawie praktyk pedagogicznych odbędzie się 4 października 2018 godzina 13.30.

 

Sesja egzaminacyjna POPRAWKOWA letnia 2018/2019 I rok

 •  Dyżur - dr hab. Maria Piotrowska, 12.09, godz. 13.30-15.00, s. T.2.20

 

Sesja egzaminacyjna letnia 2018/2019 II rok

 • Dyżur: dr Wojciech Majka, 23.07, od godz. 9.00, T.2.20
 • Dyżur: dr Wojciech Majka, 12.07, godz. 9.00, T.2.20
 • Dyżur: dr Wojciech Majka, 01.07, godz. 9.00, T.2.20.
 • Dyżur: dr Wojciech Majka, 25.06, godz. 11.00, T.2.20.
 • Dialekt w tłumaczeniu, egzamin dr Zbigniew Głowala, 18.06, godz. 12.00, s. T.2.25
 • Język rosyjski, egzamin, mgr Larysa Dachevska-Rapacka, część pisemna - 11.06, godz. 16.00-18.00, s. T.2.33, część ustna - 19.06, godz. 8.00, s. T.343
 • Dydaktyka języka angielskiego, egzamin, dr Mariusz Trawiński, 18.06, godz. 12.00, s. T.3.37
 • Język niemiecki, egzamin, mgr Ewa Papierz-Łapsa, 26.06, część pisemna - 9.00, s. T.2.35, część ustna - 12.00, s. T.2.35
 • Analiza tekstów literackich, zaliczenie z oceną, dr Ewa Panecka, 18.06, godz. 16.00, s. T.3.43