Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE

Konferencja Naukowa "The Old Meets the New"

W dniu 20 kwietnia 2018 r. w Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznym PPWSZ w Nowym Targu odbyła się Konferencja Naukowa „The Old Meets the New" zorganizowana przez Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki oraz Dział Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu.

 

Konferencję Patronatem Honorowym objął:

Dr hab. Stanisław Gulak, prof. nadzw. – Rektor PPWSZ w Nowym Targu

 

Komitet Naukowy:          

Prof. dr hab. Grzegorz Kleparski

Prof. dr hab. Józef Łaptos

Prof. dr hab. Anna Niżegorodcew

Prof. hab. Piotr Ruszkiewicz

Dr hab. Maria Piotrowska

Dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow

 

Komitet Organizacyjny:    

Dr Ewa Panecka

Dr Wojciech Majka

Dr Krzysztof Trochimiuk

Dr Mariusz Trawiński

Dr Zbigniew Głowala

 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele polskich ośrodków naukowych m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, PWSZ w Nowym Sączu, PPWSZ w Nowym Targu.

Konferencję otworzył Prorektor ds. studenckich dr Krzysztof Trochimiuk, życząc wszystkim zgromadzonym udanych obrad. Następnie wykłady inaugurujące wygłosili dr hab. Mariusz Misztal, dr hab. Maria Piotrowska oraz prof. dr hab. Grzegorz Kleparski.

Stare przeminęło, a powstało nowe, pisze Paweł Apostoł w Drugim Liście do Koryntian. (Biblia Poznańska, 2 Kor 5,17). Jest całkowicie naturalne, że stare ustępuje miejsca nowemu. Mimo iż takie stwierdzenie może wydawać się nieco banalne, prawda w nim zawarta jest niezaprzeczalna. Niemniej chcieliśmy zakwestionować założenie, że to, co stare musi naturalnie ulec temu, co nowe. Udało się nam zaproponować własne podejście do koncepcji przemijania i sukcesji w perspektywie różnych dziedzin humanistyki.  Co się dzieje, kiedy stare spotyka nowe? Czy stare może generować i wspomagać nowe? W jaki sposób pojęcie (od)rodzenia odnosi się do tematu konferencji? Czy umarł król zawsze równa się niech żyje król? Lista pytań, na które konferencja starała się odpowiedzieć jest, oczywiście, niewyczerpana. Konferencja była interdyscyplinarna, tak więc uczestniczyli w niej badacze ze wszystkich dziedzin humanistyki dzieląc się swoimi opiniami i spostrzeżeniami.

 

Galeria zdjęć: