Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE

Konferencje, seminaria, sympozja organizowane przez inne ośrodki naukowe

 

  • Uniwersytet Jagielloński

Konferencja Zarządzanie Uniwersytetem Przyszłości - Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości II, Kraków 27 czerwca 2019 r.

Do pobrania: ulotka

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej", Warszawa - Rogów 27-28 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje na stronie: 

http://kerimsg.wne.sggw.pl/konferencje/rogow-2019/

Załączniki: komunikat

  • Polska Akademia Nauk

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Teologia polityczna, kryzys oraz narodziny polityczności", Warszawa 29 czerwca 2019 r.

Do pobrania: zaproszenie 

  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

XVIII Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych nt. "Nauka młodych. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość", Siedlce 9 września 2019 r.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.uph.edu.pl/wydarzenia/kkn

  • Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

 V Jubileuszowa Krajowa Konferencja Naukowa "Żywienie – aktywność fizyczna – promocja zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym", Janów Podlaski 11-12 października 2019 r.

Do pobrania: karta zgłoszenia, komunikat 

  •  Prešovská univerzita v Prešove, Univerzita J.E. Purkyne v Usti nal Labem, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

QUO VADIS ZDRAVOTNÍCTVO IV. NOVÉ TRENDY V ZDRAVOTNÍCKYCH VEDÁCH, Prešov 24 października 2019 r.

Do pobrania: komunikat