Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE
Szybki kontakt

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ
pokój nr 223, 223a, 224
(18) 26 10 712,  (18) 26 10 702,
(18) 26 10 740
e-mail: dn@ppwsz.edu.pl

Kurs z języka polskiego dla cudzoziemców (Polish for foreigners)

Polish for foreigners

Kurs dokształcający z języka polskiego dla cudzoziemców – kandydatów na studia do PPWSZ

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 3 wrzesień 2018 r.

Planowany termin zakończenia kursu i egzamin: 28 wrzesień 2018 r.

Druga część kursu realizowana będzie w pierwszym semestrze studiów.

Kurs jest przeznaczony dla cudzoziemców - kandydatów, zamierzających podjąć studia w PPWSZ. Celem kursu jest rozwijanie wszystkich kompetencji językowych (mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania) tak, aby uczestnik kursu po jego ukończeniu mógł podjąć studia w PPWSZ prowadzone w języku polskim. Program uwzględnia naukę gramatyki, jednak główny nacisk zostanie położony na aspekt praktyczny i komunikacyjny. Prócz kompetencji językowych uczestnicy kursu zdobędą także podstawową wiedzę o Polsce: jej kulturze, literaturze, historii i tradycjach.

Kurs dokształcający z języka polskiego mogą podjąć cudzoziemcy – kandydaci na studia do PPWSZ, którzy złożyli dokumenty rekrutacyjne na studia w PPWSZ oraz uiścili opłatę za kurs dokształcający w kwocie 1 700 zł (PLN).

Opłatę za kurs dokształcający wnosi się w następujących nieoprocentowanych wpłatach:

  •  700 zl w formie zaliczki w terminie do 25 sierpnia 2018 r. przed pozpoczęciem kursu;
  • 1000 zł w terminie do 15 września 2018 r. po rozpoczęciu kursu.

Kurs dokształcający z języka polskiego obejmuje łącznie 200 godzin dydaktycznych.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów w języku polskim w PPWSZ, wystawione przez nauczyciela akademickiego prowadzącego ten kurs.

Szczegółowych informacji o kursie udziela Dział Nauczania i Spraw Studenckich PPWSZ: Telefon: +48 18 26 10 712; e-mail: dn@ppwsz.edu.pl.