Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zdrowie - Profilaktyka - Terapia"

Instytut Fizjoterapii oraz Instytut Pielęgniarstwa Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w dniach 6-7 marca 2015 r. zorganizował Międzynarodową Konferencję Naukową „Zdrowie – Profilaktyka – Terapia”.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele zarówno zagranicznych (Uniwersytet Preszowski,  Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Centralny Wojskowy Szpital w Rużomberku), jak i polskich ośrodków naukowych (m.in. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, PPWSZ w Nowym Targu). Konferencję otworzył Jego Magnificencja prof. Iwon Grys, Rektor PPWSZ, życząc zgromadzonym udanych obrad. Następnie wykład inaugurujący, pt. „Pedagogiczny profil kształcenia i wychowania ku wartościom w przygotowaniu do zawodu pielęgniarskiego” wygłosił ksiądz dr hab. Stanisław Gulak.

Obrady - zarówno w piątek, jak w sobotę - skupione były wokół trzech sesji tematycznych:

1. Wyzwania i dylematy współczesnej medycyny i rehabilitacji

2. Interdyscyplinarne aspekty opieki pielęgniarskiej

3. Zdrowie i jego uwarunkowania

 

Celem konferencji było stworzenie dyskusji połączonej z prezentacją badań i osiągnięć naukowych oraz  wiedzy w zakresie fizjoterapii, pielęgniarstwa i  promocji zdrowia w kontekście wzajemnych współzależności związanych z troską o zdrowie. W kontekście wieloczynnikowo uwarunkowanych przemian zachodzących we współczesnym świecie, temat zdrowia w połączeniu z działalnością profilaktyczną, procedurami diagnostycznymi oraz terapią leczniczą, zdaje się koniecznym wyzwaniem różnokierunkowych działań praktycznych. Nowego znaczenia nabierają aspekty dotyczące problematyki zdrowia w wymiarze indywidualnym, społecznym oraz gospodarczym. Zdrowie jest bowiem jedną z najcenniejszych wartości człowieka, a tym samym całego społeczeństwa. Od jego poziomu zależy między innymi rozwój ekonomiczny i dobrobyt państwa.

Rozumienie zdrowia w ujęciu holistycznym otwiera niewątpliwie pole do dyskusji dla szeregu osób działających w obszarze ochrony zdrowia, profilaktyki oraz terapii.

Konferencja adresowana była do osób, których zainteresowania oraz aktywność zawodowa  koncentrują się wokół problemów związanych z troską o zdrowie. Stanowiła doskonałą okazję do wymiany doświadczeń, wiedzy oraz poglądów prezentowanych przez przedstawicieli nauki i praktyki w zakresie szeroko rozumianego zdrowia.


 

PROGRAM KONFERENCJI

KOMUNIKAT

WYMOGI REDAKCYJNE

 

Patronat Honorowy:

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Iwon Grys Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz Senator RP

Dr Andrzej Szczygieł Prezes Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Mgr Stanisław Łukasik Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Komitet Naukowy:

Dr hab. prof. nadzw. Dariusz Mucha – Przewodniczący

Dr.h.c. Prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD.

Dr.h.c. Prof. Ing. Jozef Żivćak,  PhD.

Prof. dr hab. Krzysztof Krzystyniak

Prof. dr hab. Jerzy Naskalski

Prof. dr hab. Andrzej Szczudlik

Prof. dr hab. Andrzej Wysocki

Prof. dr hab. Daniel Zarzycki

Dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Ambroży

Dr hab. prof. nadzw. Maciej Tęsiorowski

Dr hab. Adam Jurczak

Doc PhDr. Zuzana Hudáková, Phd.

 

Komitet Organizacyjny:

Dr Piotr Kurzeja – Przewodniczący

Dr Bogumiła Lubińska-Żądło

Dr Maria Zięba

Dr Grażyna Dębska

Mgr Maria Janiczek

Mgr Bogumiła Kiełtyka

Mgr Monika Jakobiszyn

Mgr Agnieszka Krzystyniak

 

Biuro Konferencji:

Dział Nauki i Wydawnictw

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

tel. (18) 26 10 737

e-mail: zdrowie@ppwsz.edu.pl

 

 

Patroni medialni

Podhalański Portal Informacyjny „Podhale24.pl”

Małopolski Portal Informacyjny „Malopolskaonline.pl”

„Tygodnik Podhalański”

 

 

 

Uczestnictwo w spotkaniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku, utrwalonego na zdjęciach,  w celach informacyjnych związanych z realizacją i przebiegiem Konferencji, poprzez rozpowszechnianie go za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz we wszelkich innych materiałach informacyjnych, publikacjach, w tym czasopisamch wydawanych przez Organizatora. Wyrażenie zgody udzielane jest na czas nieokreślony i obejmuje zezwolenie na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika na zdjęciach bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

 

Galeria zdjęć: