Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Aktywność ruchowa w okresie starzenia jako element profilaktyki zdrowotnej"

                 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry”

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

 

W dniach 11-12 kwietnia 2014 r. w Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznym PPWSZ w Nowym Targu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Aktywność ruchowa w okresie starzenia jako element profilaktyki zdrowotnej" organizowana przez Instytut Fizjoterapii oraz Dział Nauki i Wydawnictw PPWSZ.

 

 Program konferencji

 

Celem konferencji było ukazanie aktywności ruchowej jako ważnego czynnika profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) osób starszych. Impulsem do podjęcia tejże tematyki stał się fakt, że starzenie się społeczeństwa zarówno polskiego, jak i europejskiego jest dużym obciążeniem dla europejskich systemów opieki zdrowotnej, co ma swoje odzwierciedlenie w poziomie rozwoju gospodarczego europejskich państw. Skracanie długości tzw. zdrowych lat życia przy jednoczesnym wydłużaniu długości życia ludzkiego powoduje, że coraz starsi obywatele będą wymagać większej opieki i pomocy. W interesie krajów europejskich leży zatem utrzymanie osób starszych w jak najlepszej kondycji fizycznej, psychicznej i społecznej oraz promowanie zdrowego i aktywnego starzenia się, zwłaszcza że ponad 80% populacji osób powyżej 50 roku życia nie przejawia żadnej aktywności sportowo-rekreacyjnej, a najczęściej wybieraną formą ruchu osób quasi aktywnych są spacery. Fakt ten odzwierciedla się w samopoczuciu osób starszych, z których prawie połowa nie jest zadowolona ze swojego stanu zdrowia (GUS 2011).

Obok ciekawych wystąpień na konferencji przedstawiono m.in. wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Program aktywności ruchowej osób starszych z pogranicza polsko-słowackiego”. Prezentowane badania są z jednej strony próbą oceny poziomu sprawności i stanu zdrowia osób starszych zamieszkujących tereny przygraniczne Polski i Słowacji, z drugiej zaś próbą stworzenia programu aktywności ruchowej, na którym mogliby wzorować się seniorzy.

 

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI:

Marek Fryźlewicz – Burmistrz Miasta Nowy Targ

Dr.h.c. Prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. – Technická univerzita v Košiciach

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Mucha – PPWSZ w Nowym Targu – przewodniczący

Prof. nadzw. dr hab. Iwon Grys – PPWSZ w Nowym Targu

Dr.h.c. Prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD. –  Prešovská univerzita v Prešove

Dr.h.c. Prof. Ing. Jozef Żivćak,  PhD. – Technická univerzita v Košiciach

Prof. dr hab. Daniel Zarzycki – PPWSZ w Nowym Targu

Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk – Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Ambroży – AWF w Krakowie

Prof. dr hab. Krzysztof Krzystyniak – Uniwersytet Montrealu – Kanada

Prof. nadzw. dr hab. Wanda Pilch – AWF w Krakowie

Dr hab. Adam Jurczak – AWF w Krakowie

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

Mgr Katarzyna Węgrzyn - przewodnicząca

PhDr. Wioletta Mikulákowa PhD.

Dr Paweł Gąsior

Mgr Monika Jakobiszyn

Mgr Agnieszka Krzystyniak

 

 

Patroni medialni

Podhalański Portal Informacyjny „Podhale24.pl”

Małopolski Portal Informacyjny „Malopolskaonline.pl”

„Tygodnik Podhalański”

 

                     

 

 

 

Galeria zdjęć: