rekrutacja 19/20nowe kierunkiAnkietaFA projektBaner FEbiblioteka

Ogłoszenia-studia stacjonarne

 

KOMUNIKATY OGÓLNE   

Ogłoszenie w spr. zaliczenia z języka angielskiego (pobierz) z dnia 04.01.19

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 (pobierz)

Egzamin poprawkowy z lektoratu j. angielskiego odbędzie się 02.09.19 r. o godz. 10:00 T337/330

Terminy egzaminów i zaliczeń, poza informacjami znajdującymi się na tej stronie odbędą się  wg indywidualnych wytycznych prowadzących zajęcia.

  

********** 

Przypominamy,  iż zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu Studiów PPWSZ w Nowym Targu, podania o przyznanie indywidualnej organizacji studiów należy składać co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy podanie.

Podanie wraz z aktualnym załącznikiem potwierdzającym uzasadnienie należy złożyć w Sali Obsługi Studenta (pok. 227) najpóźniej do 4 lutego 2019 roku. Podania złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Indywidualna organizacja studiów, może zostać przyznana studentom, którzy:

1) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; - orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności;

2) z przyczyn życiowych znaleźli się w trudnej sytuacji; - dokumenty potwierdzające sytuację życiową studenta; 

3) równocześnie studiują na drugim kierunku, specjalności lub uzupełniają różnice programowe; - zaświadczenie o studiowaniu;

4) czynnie uprawiają wybraną dyscyplinę sportu; - zaświadczenie z danego związku sportowego lub zarządu klubu sportowego.

 

I ROK :

  • INFORMACJA dla nowoprzyjętych studentów dot. wjazdu samochodem na teren Uczelni (pobierz)

  •  

II ROK:
  
Egzamin z z przedmiotu Rynki turystyczne odbędzie się w dniu 11.07 o godz.  09:00 w sali 338
 
 
III ROK:
Terminy obron prac dyplomowych:
 
 08.07.2019 r.  dla Seminarzystów u  Pana dr A. Mroczki  oraz dr J. Sobieckiego (POBIERZ)
 
 11.07.2019 r. dla Seminarzystów u Pani dr D. Żiżki, Pana dr hab. inż M. Doktora oraz dr M. Szyndery (POBIERZ)
 
 12.07.2019 r. dla Seminarzystów u Pani dr D. Ambroży (POBIERZ)
 

POZOSTAŁE KOMUNIKATY 

Sala Obsługi Studenta znajduje się w pok. 227  tel. 18 26 107 31; e-mail: dos@ppwsz.edu.pl

Sekretariat Instytutu znajduje się w pok. 323 tel. 18 26 10 717; e-mail: ih@ppwsz.edu.pl

Sala Obsługi Studenta czynna:

poniedziałek - czwartek - 10.00 - 14.00

piątek - 11.00 - 16.00

sobota - 8.00 - 11.00 (w terminach zjazdów)

Sekretariat czynny:

poniedziałek - piątek - 8.00 - 16.00