Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE

Ogłoszenia-studia stacjonarne

 

KOMUNIKATY OGÓLNE   

Ogłoszenie w spr. zaliczenia z języka angielskiego (pobierz) z dnia 04.01.19

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 (pobierz)

Lektorat j. angielskiego informacje dot. sesji (pobierz) z dnia 16.05.19 r. 

Terminy egzaminów i zaliczeń, poza informacjami znajdującymi się na tej stronie odbędą się  wg indywidualnych wytycznych prowadzących zajęcia.

  

********** 

Przypominamy,  iż zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu Studiów PPWSZ w Nowym Targu, podania o przyznanie indywidualnej organizacji studiów należy składać co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy podanie.

Podanie wraz z aktualnym załącznikiem potwierdzającym uzasadnienie należy złożyć w Sali Obsługi Studenta (pok. 227) najpóźniej do 4 lutego 2019 roku. Podania złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Indywidualna organizacja studiów, może zostać przyznana studentom, którzy:

1) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; - orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności;

2) z przyczyn życiowych znaleźli się w trudnej sytuacji; - dokumenty potwierdzające sytuację życiową studenta; 

3) równocześnie studiują na drugim kierunku, specjalności lub uzupełniają różnice programowe; - zaświadczenie o studiowaniu;

4) czynnie uprawiają wybraną dyscyplinę sportu; - zaświadczenie z danego związku sportowego lub zarządu klubu sportowego.

 

I ROK :

  • INFORMACJA dla nowoprzyjętych studentów dot. wjazdu samochodem na teren Uczelni (pobierz)

  • Egzamin (ustny) z „Ekologii i ochrony środowiska” (I termin) dla osób, które nie przystąpiły w terminie zerowym odbędzie się w dniu 19.06.2019 (środa) o godz. 12,00 w pokoju 341.

  •  Egzamin z przedmiotu  Zarządzanie odbędzie się w dniu 18.06.2019  o godz. 10,00 w sali T.1,37

  • Egzamin z przedmiotu  Podstawy żywienia człowieka  odbędzie się w dniu 28.06.2019  o godz. 10:00 w sali T.2.20
  • Wodne formy: informacja (pobierz) z dnia 09.05 mapa1 (pobierz) mapa 2 (pobierz)
  • informacja uzupełniona  (pobierz) z dnia 22.05
  •  

II ROK:
  
Egzamin z z przedmiotu Rynki turystyczne odbędzie się w dniu 26.06 o godz.  17:00 w sali 320
 
Plenerowe formy rekreacji:  informacja (pobierz) z dnia 09.05 mapa1 (pobierz) mapa 2 (pobierz)
informacja uzupełniona  (pobierz) z dnia 22.05
 
III ROK:

  •  

     POZOSTAŁE KOMUNIKATY 

Sala Obsługi Studenta znajduje się w pok. 227  tel. 18 26 107 31; e-mail: dos@ppwsz.edu.pl

Sekretariat Instytutu znajduje się w pok. 323 tel. 18 26 10 717; e-mail: ih@ppwsz.edu.pl

Sala Obsługi Studenta czynna:

poniedziałek - czwartek - 10.00 - 14.00

piątek - 11.00 - 16.00

sobota - 8.00 - 11.00 (w terminach zjazdów)

Sekretariat czynny:

poniedziałek - piątek - 8.00 - 16.00