Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Rok 2018 to rok niezwykle istotny dla narodu polskiego, gdyż jest to rok poświęcony dwóm ważnym rocznicom: 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 40-lecia wyboru Jana Pawła II na Stolicę Apostolską. Te niezwykłe wydarzenia zostały godnie uczczone w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu, gdzie 16 października miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Karol Wojtyła-orędownik niepodległości-syn oficera Wojska Polskiego, 100 rocznica niepodległości i 40 rocznica wyboru Jana Pawła II”.

Uroczyste otwarcie konferencji rozpoczęło odśpiewanie Hymnu Polski, czemu przewodniczył Uczelniany Zespół Góralski Młode Podhale. Swoje przemówienie JM ks. dr hab. Stanisław Gulak rozpoczął od przywitania tłumnie przybyłych Gości a następnie przypomniał zgromadzonym postać wielkiego Papieża, wspominając Jego dzieciństwo i młodość, które nieuchronnie prowadziły Karola Wojtyłę do świętości. Ks. dr hab. Stanisław Gulak mocno podkreślił jaką wartość dla Papieża Polaka miała Ojczyzna i zadawszy zgromadzonym pytanie Czym dla Was jest Ojczyzna? prosił by zawsze pamiętać, że Ojczyzna to nie tylko teraźniejszość ale to też przeszłość i przyszłość. Ojczyzna to Matka każdego z nas.

Swoje słowo wprowadzające wygłosiła również pani Poseł Anna Paluch, która odczytała „Świadectwo moralności” napisane 23.08.1949 roku przez ks. Kazimierza Buzałę- proboszcza pierwszej parafii ks. Karola Wojtyły. Komentując słowa napisane w tym dokumencie pani Poseł powiedziała, że „wyziera z nich świętość” i zwracając się do studentów prosiła by postawa młodego Karola Wojtyły była ich drogowskazem zarówno w życiu codziennym jak i w wielkich działaniach. Polska bardzo potrzebuje ludzi dobrych, rzetelnych z zapałem wykonujących swoje obowiązki i to właśnie na barki naszej dzisiejszej młodzieży spadnie kiedyś obowiązek budowania i kształtowania Polski.

Po wprowadzeniu rozpoczął się pierwszy panel konferencji a jego pierwszym prelegentem był ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, który w swym wykładzie Solidarność w nauczaniu Jana Pawła II podkreślał, że tylko dobrze pojęta solidarność może budować. Drugim wykładem tego panelu była prelekcja ks. prof. Jana Przybyłowskiego, który opierając swoje rozważania na nauce Jana Pawła II opowiedział o różnych czynnikach współczesnego świata, które zagrażają miłości człowieka do Ojczyzny czyli patriotyzmowi. Panel został zakończony występem artystycznym Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale, który dał wspaniały koncert pieśni patriotycznej. JM ks. dr hab. Stanisław Gulak wręczył również pamiątkowe statuetki prelegentom oraz zaproszonym Gościom.

Podczas drugiego panelu szeroko dyskutowana była historyczna strona niepodległości Polski, a rozważania nad tym tematem rozpoczęły się od prelekcji, prof. dra hab. Włodzimierza Bernackiego, pt. Wychowanie do niepodległości. Przemyślenia dotyczące historii niepodległości, w swoim wykładzie, kontynuował dr Zbigniew Girzyński, który skupił się wokół rozważań wokół wyboru daty 11 listopada na święto odzyskania przez Polskę suwerenności. Kolejna prelekcja została wygłoszona przez dra Marka Deszczyńskiego, który opowiedział o postawie przyszłego papieża Karola Wojtyły wobec kampanii polskiej w 1939 roku. O polskim lotnictwie jako największym osiągnięciu XX-wiecznej Rzeczypospolitej opowiedział dr hab. Edward Malak prof. AH w Pułtusku a dr Robert Kowalski wygłosił referat dotyczący nieznanych i zapomnianych lotników podhalańskich z okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Temu podniosłemu wydarzeniu towarzyszyły dwie wystawy. Pierwsza zatytułowana Skrzydła niepodległej. Nieznani i zapomniani podhalańscy lotnicy będąca własnością Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu. Druga wystawa O Janie Pawle II została w całości poświęcona wielkiemu świętemu Papieżowi.

Galeria zdjęć

Oprac. Zdj: DPiW

Galeria zdjęć: