rekrutacja 19/20nowe kierunkiAnkietaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Partnerstwo

Wieloletnia współpraca pomiędzy polskimi oraz słowackimi instytucjami rynku pracy w regionie transgranicznym zaowocowała powstaniem Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji „POPRAD – DUNAJEC”. Jego pomysłodawcami jest Województwo Małopolskie, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Region Nowosądecki, który reprezentuje Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego oraz Urząd Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny w Starej Lubovni w Republice Słowackiej. 

13 marca 2013r. w Nowym Sączu 65 instytucji z podregionu nowosądeckiego oraz Kraju Presovskiego podpisało umowę partnerską na rzecz wspólnego działania dla przygranicznego rynku pracy. 

Dokumenty:

Współpraca – w ramach Partnerstwa - obejmuje trzy obszary: edukacji na rzecz rynku pracy, mobilności zawodowej oraz integracji społeczno – zawodowej. 

Wypracowane Systemy współpracy i wymiany informacji transgranicznej zawierają wiele działań przewidzianych do wspólnej realizacji. W ciągu najbliższych 5 lat będą prowadzone regularne badania pracodawców pod kątem  zatrudniania pracowników z drugiej strony granicy. Będą robione diagnozy sytuacji społeczno – prawnej osób w szczególnej sytuacji na przygranicznym rynku pracy. Partnerstwo będzie wspierało również osoby marginalizowane na rynku pracy. Zajmie się także współpracą polskich i słowackich uczelni wyższych oraz szkół średnich w zakresie wymiany studentów i pracowników naukowych, organizacji wspólnych konferencji, seminariów, warsztatów i praktyk.