Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE
Szybki kontakt

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ
pokój nr 223, 223a, 224
(18) 26 10 712,  (18) 26 10 702,
(18) 26 10 740
e-mail: dn@ppwsz.edu.pl

Pielęgniarstwo I stopnia

Kierunek pielęgniarstwo - studia pierwszego stopnia licencjackie 3-letnie o profilu praktycznym w formie stacjonarnej

Studiując pielęgniarstwo I stopnia w PPWSZ, zyskujesz dodatkowe korzyści*:

1) stypendium dla studentów w kwocie 660 zł miesięcznie dla 50% najlepszych studentów na roku przez 4 semestry;

2) bezpłatne zajęcia dodatkowe i kursy;

3) wynagrodzenie za praktyki zawodowe obowiązkowe i ponadprogramowe (staż);

4) zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania;

5) gwarancja zatrudnienia w zawodzie pielęgniarki.

Ponadto poza projektem dof. z UE masz gwarancję wysokiej jakości kształcenia potwierdzonej certyfikatami, zajęcia prowadzone są przez kompetentną kadrę naukowo-dydaktyczną (lekarzy i pielęgniarki), posiadamy nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną i wirtualną bibliotekę. Od roku akademickiego 2018/2019 studenci będą mieli możliwość kształcenia umiejętności praktycznych  w nowoczesnym, unikatowym w skali kraju, Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych na fantomach zaprogramowanych na symulowanie reakcji człowieka chorego. Po ukończeniu studiów I stopnia masz pewność zatrudnienia (w Polsce i za granicą) w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza oraz możliwość kontynuowania studiów na poziomie magisterskim w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

*Projekt „Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych“ (konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-002/15)

Do postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2019/2020 mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy zarejestrują się w systemie eKandydat oraz złożą w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Warunki, zasady i terminy rekrutacji na rok akademicki 2019/2020:

1) rejestracja elektroniczna w zakładce eKandydat (od 3 czerwca 2019 r. do 27 lipca 2019 r.)

2) złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (od 17 czerwca 2019 r. do 27 lipca 2019 r.)

3) Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie na podstawie wyników z konkursu świadectw:

„egzamin maturalny - nowa matura”: suma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów spośród sześciu: biologia, chemia, fizyka, język polski, język obcy nowożytny, matematyka; zasady przyznawania punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

„egzamin dojrzałości - stara matura”: średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) wyliczona z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandyta na egzaminie dojrzałoći z części pisemnej.

Cele kształcenia, możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia

Przyjmowanie dokumentów o przyjęcie na studia: budynek główny (Rektorat), II piętro w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich w pokojach nr 223, 223a lub 224 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania i Spraw Studenckich Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
telefon: (18) 26 10 702 lub (18) 26 10 712 lub (18) 26 10 740
e-mail: dn@ppwsz.edu.pl