rekrutacja 19/20nowe kierunkiAnkietaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Porozumienie o współpracy pomiędzy Uczelnią a Powiatem Brzeskim

18 marca br. w Brzesku  zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uczelnią a Powiatem Brzeskim. Porozumienie sygnowali Prorektor ds. współpracy i rozwoju Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu - Marcin Wroński  wraz z zastępcą dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu ds. studenckich - Marią Ziębą  oraz Starosta Brzeski Andrzej Potępa i wicestarosta Ryszard Ożóg.

Intencją Porozumienia jest współpraca Powiatu i jego jednostek organizacyjnych z Uczelnią, w tym z kadrą naukowo - dydaktyczną i studentami Uczelni.

Strony porozumienia zadeklarowały wolę ścisłej współpracy w realizacji nakreślonych celów i zadań, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, aktualnymi możliwościami oraz w oparciu o obowiązujące uregulowania prawne.

Strony zobowiązują się w szczególności do:

1)   stworzenia odpowiednich warunków do wymiany doświadczeń organizacyjnych, edukacyjnych i metodycznych;

2)   podejmowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy, skierowanych zwłaszcza do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu;

3)   promocji wszelkich wspólnie podejmowanych działań, w szczególności tych na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski;

4)   organizowania spotkań przedstawicieli Stron, poświęconych ocenie efektów współpracy oraz dyskusji nad jej nowymi formami;

5)   podejmowania wszelkich innych działań leżących w interesie Stron.

 

Od października 2016 w Brzesku rozpocznie się kształcenie pielęgniarek na poziomie licencjatu, które zorganizuje PPWSZ
w Nowym Targu. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą  w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku, natomiast  zajęcia praktyczne - w Brzeskim Szpitalu Powiatowym. Kształcenie będzie bezpłatne.  

 

OPRAC. DPWiMKZ

Galeria zdjęć: