rekrutacja 19/20nowe kierunkiAnkietaFA projektBaner FEbiblioteka

Postępowanie rekrutacyjne

Studia podyplomowe: Trener personalny z językiem angielskim 2-semestralne o profilu praktycznym

Studia podyplomowe mogą podjąć osoby posiadające wykształcenie wyższe, co najmniej pierwszego stopnia, a ich znajomość języka angielskiego jest na poziomie co najmniej B1. Warunkiem przyjęcia na studia jest zarejestrowanie się w systemie eKandydat oraz złożenie w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.

Warunki, zasady i terminy rekrutacji:

1) rejestracja elektroniczna w zakładce eKandydat (od 3 czerwca do 27 lipca 2019 r.)

2) złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (od 17 czerwca do 27 lipca 2019 r.):

  • kwestionariusz osobowy (do wydrukowania po zarejestrowaniu się przez system eKandydat);
  • oświadczenie o znajomości języka angielskiego (do wydrukowania po zarejestrowaniu się przez system eKandydat);
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (oryginał do wglądu);
  • jedną aktualną fotografię o wym. 35 x 45 mm, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, na odwrocie podpisaną imieniem i nazwiskiem;
  • fotografię cyfrową zapisaną na płycie CD.

Przyjmowanie dokumentów o przyjęcie na studia: budynek główny (Rektorat), II piętro w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich w pokojach nr 223, 223a lub 224 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00; sobota (06.07, 13.07, 20.07, 27.07) w godzinach od 8:00 do 11:00. 

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania i Spraw Studenckich Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
telefon: (18) 26 10 702 lub (18) 26 10 712 lub (18) 26 10 740
e-mail: dn@ppwsz.edu.pl

Opłata za studia wynosi 3 200 zł.

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się w czterech równych nieoprocentowanych wpłatach po 800 zł:

  • za semestr zimowy: pierwsza wpłata do 15 października, druga wpłata do 30 listopada;
  • za semestr letni: pierwsza wpłata do 15 lutego, druga wpłata do 30 marca.

Zarządzenie nr 17/2016 PPWSZ Rektora PPWSZ w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe.

Studia podyplomowe zostaną uruchomione po zgłoszeniu się minimum 20-osobowej grupy.

Galeria zdjęć: