Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE
Szybki kontakt

Zamówienia Publiczne 
tel. 18-26-10-709
fax. 18-26-10-708
email: zampub@ppwsz.edu.pl
pokój 306

Przetarg nieograniczony na Wykonanie szkoleń w ramach projektu pn. Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej współfinansowanego ze środków Europejs

Ogłoszenie o zamówieniu 07.09.2018

SIWZ

Załącznik nr 1, 1a, 1b do SIWZ

Załącznik nr 2,3 do SIWZ

Załącznik nr 4

Załączniki do umowy

Zbiorcze zestawienie ofert - 17.09.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 02.10.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia