Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE

Regulaminy

ROK 2018/2019

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA I DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU I ZAKWATEROWANIASTUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA aktualizacja z dnia 25.11.2018r

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIUM aktualizacja z dnia 25.11.2018r

REGULAMIN PRAKTYK PONADPROGRAMOWYCH W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU INSTYTUT NAUK O ZDROWIU KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO altualizacja 25.11.2018r

REGULAMIN PRAKTYK OBOWIĄZKOWYCH  W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU INSTYTUT NAUK O ZDROWIU KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO aktualizacaj 23.11.2018R

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU aktualizacja 23.11.2018r

REGULAMIN WYPŁATY WYNAGRODZENIA ZA PRAKTYKI

ROK 2017/2018

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA I DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU I ZAKWATEROWANIASTUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA aktualizacja z dnia 17.11.2017r

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIUM aktualizacja z dnia 17.11.2017r

ROK 2016/2017

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA I DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU I ZAKWATEROWANIASTUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIUM

REGULAMIN PRAKTYK PONADPROGRAMOWYCH W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU INSTYTUT NAUK O ZDROWIU KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN PRAKTYK OBOWIĄZKOWYCH  W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU INSTYTUT NAUK O ZDROWIU KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU