rekrutacja 19/20nowe kierunkiAnkietaFA projektBaner FEbiblioteka

Spotkanie z "Podhalańską Biblioteką Cyfrową"

Dnia 14 maja o godz. 11.00 w auli PPWSZ w Nowym Targu odbyło się „Spotkanie z Podhalańską Biblioteką Cyfrową”. Celem wydarzenia była prezentacja głównych założeń, oraz dotychczasowych dokonań projektu Podhalańska Biblioteka Cyfrowa, realizowanego przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu. Projekt ma na celu digitalizację i upowszechnienie najcenniejszych materiałów książkowych, czasopiśmienniczych, fotograficznych i kartograficznych  stanowiących dorobek kulturalny Podhala. Znaczna część spośród nich to zasoby unikatowe w skali regionu i całego kraju. W rezultacie projektu te trudno dostępne – a nieraz praktycznie nieosiągalne dla potencjalnego odbiorcy – materiały, znajdą się w zasięgu ręki każdego użytkownika Internetu. Prace nad projektem są w toku i potrwają do końca 2019 r.

Spotkanie otworzył Jego Magnificencja Rektor PPWSZ w Nowym Targu, ks dr hab. Stanisław Gulak, prof. nadzw. Na wydarzeniu był obecny także Prorektor ds. studenckich i kształcenia PPWSZ w Nowym Targu dr Krzysztof Trochimiuk, oraz mgr Andrzej Sasuła, czynnie wspierający prace nad projektem. Konferencję poprowadziła mgr Anna Białowąs – Dyrektor Biblioteki Uczelnianej PPWSZ w Nowym Targu. W realizację projektu zaangażowani są wszyscy pracownicy tej jednostki Podhalańskiej Uczelni. W kolejnych wystąpieniach prelegenci: Kierownik projektu dr hab. Anna Mlekodaj, prof. PPWSZ w Nowym Targu oraz pracownicy Biblioteki Uczelnianej: Zuzanna Wacławik, Anna Wróbel oraz Łukasz Zapała, zaprezentowali cele, zamierzenia, osiągnięcia i kierunki rozwoju projektu.

Przybyli goście – przedstawiciele instytucji kultury i oświaty powiatów nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego i suskiego – zostali zapoznani z praktycznymi aspektami tworzenia biblioteki cyfrowej, m.in. dowiedzieli się jak wyglądają kolejne etapy procesu digitalizacji, a także mieli okazję odwiedzić specjalistyczną pracownię utworzoną na potrzeby projektu. Istotną częścią wydarzenia była dyskusja, podczas której uczestnicy wrazili własne sugestie, pomysły i refleksje na temat możliwości rozwoju projektu. Podczas wydarzenia okazało się, że idea digitalizacji i szerokiego upowszechnienia spuścizny regionalnej Podhala jest bliska przedstawicielom lokalnych instytucji kultury. Słuchacze wykazali wielkie zainteresowanie prezentowaną tematyką oraz zgłosili gotowość do podjęcia współpracy przy realizacji celów projektów. Było to pierwsze i na pewno nie ostatnie tego typu spotkanie, oby kolejne okazały się równie owocne!

Oprac. Anna Wróbel

Galeria zdjęć: