rekrutacja 19/20nowe kierunkiAnkietaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka
Podhalańskie Centrum Tutoringu
Szybki kontakt

Podhalańskie Centrum Tutoringu

ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ

e-mail: tutoring@ppwsz.edu.pl

TUTORZY

Tutorzy to pracownicy PPWSZ w Nowym Targu. Każdy z nas ma inne zainteresowania, inny dorobek naukowy i inne doświadczenia zawodowe.

Łączy nas wiara w naszych studentów i przyjemność, jaką czerpiemy z naszej pracy!

POZNAJ NASZYCH TUTORÓW!
*******************************************************************************************************************************************************************************
prof. nadzw. UEK dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk 

robert.wlodarczyk@uek.krakow.pl

 

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Katedrze Teorii Ekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych,
 profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie oraz profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Biznesu Wydział Zamiejscowy w Krakowie; 
doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, tutor akademicki – certyfikat Collegium Wratislaviense; członek senackich komisji UEK – ds. dydaktyki,
ds. rozwoju kadr naukowych, ds. badań naukowych; członek Międzywydziałowego Zespołu ds. Krajowych Ram Kwalifikacji w UEK, zarządu ZNP w UEK; uczestnik ponad 120 konferencji i sympozjów naukowych; autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu makroekonomii, inwestycji, rynków pracy, unii monetarnych, optymalnych obszarów walutowych oraz rynków finansowych (ponad 500 punktów MNiSW); recenzent projektów doktorskich DOCTUS finansowanych przez Małopolski Urząd Marszałkowski, kierownik lub współautor ponad 30 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych; uczestnik kilkudziesięciu konferencji i szkoleń o charakterze dydaktycznym z zakresu Procesu Bolońskiego, KRK,
e-learningu i tutoringu; popularyzator łączenia nowoczesnych metod i podejść dydaktycznych takich, jak e-learning oraz tutoring, wraz z ideami zawartymi w Krajowych Ramach Kwalifikacji; autor kursów internetowych z makroekonomii i międzynarodowych rynków finansowych; 11-krotnie otrzymał Nagrodę Rektora UEK za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne, 4-krotnie sklasyfikowany na liście wykładowców UEK TOP-10; promotor ponad 500 prac licencjackich i magisterskich, opiekun naukowy 15-stu doktorantów; 
były sędzia piłki nożnej w MZPN i PZPN.

******************************************************************************************************************************************************************************* 

dr Paweł Zamora

zamorapa@uek.krakow.pl

Doktor ekonomii i starszy wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Katedra Teorii Ekonomii, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych) 
oraz w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Jest promotorem ponad 550 prac licencjackich i magisterskich. Jest tutorem akademickim – z certyfikatem Collegium Wratislaviense oraz byłym kierownikiem ZOD Radom i członkiem wielu komisji na UEK. Jest członkiem Senackiej Komisji ds. Dydaktyki w UEK, Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, uczestnikiem licznych konferencji i szkoleń i kongresów o charakterze dydaktycznym i naukowym. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie popularyzuje łączenie nowoczesnych metod dydaktycznych, takich jak e-learning oraz tutoring. Jest autorem kursów e-learningowych oraz kilkunastu publikacji naukowych z zakresu makroekonomii, integracji gospodarczej oraz roli państwa we współczesnej gospodarce oraz dydaktyki. Otrzymał 10 razy Nagrodę Rektora UEK za osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne. Jest odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. Jest członkiem ZNP i członkiem PTE. Był instruktorem ZHP (Hufiec Kalwaria Zebrzydowska i KCH Bielsko-Biała) w stopniu podharcmistrza. Żonaty, dwoje dzieci. Ceni otwartość i kreatywność oraz brak schematów w rozwiązywaniu problemów.

Obszary zainteresowań: 
• Polityka makroekonomiczna i rola państwa w gospodarce. 
• Międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz polityka społeczna i ekonomiczna. 
• Integracja europejska oraz fundusze strukturalne.
• Samorząd terytorialny i jego funkcjonowanie. 
Hobby: 
• Nowoczesne technologie 
• turystyka górska.

*******************************************************************************************************************************************************************************

 mgr Paweł Milka

milkap@uek.krakow.pl

 Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 22.07.2015 magister Ekonomii; tytuł pracy magisterskiej: Wpływ wahań kursowych i bezrobocia na gospodarkę 
współczesną – promotor: prof. UEK dr hab. Robert W. Włodarczyk. Od 2017 roku związany zawodowo z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, jako asystent w Katedrze Teorii Ekonomii UEK oraz wykładowca w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych. Od 2013 roku przedsiębiorca – segment meblarski. Były piłkarz i sędzia piłki nożnej. 
Od 2016 roku członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Obszary zainteresowań: 

Kursy walutowe, Bilans handlowy, Bezrobocie, Inwestycje, Giełda, Międzynarodowe Rynki Finansowe i Kapitałowe.

Hobby: 

piłka nożna, literatura fantasy, muzyka rockowa, heavy metal.

Tutoring:

Chętny do rozwoju, współpracy i partnerstwa. Zapraszam osoby gotowe do wspólnej pracy, które nie boją się poznania siebie. Cenię osoby niezależne, otwarte, kreatywne, nie idące utartymi szlakami.

 ****************************************************************************************************************************

mgr Alicja Diak

alicjadiak@gmail.com

 

Jestem Pielęgniarką. Ukończyłam Uniwersytet Jagielloński Wydział Nauk o Zdrowiu kierunek Pielęgniarstwo. Obecnie jestem studentką czwartego roku studiów doktoranckich Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiadam tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego  i intensywnej opieki, co daje mi uprawnienia do pracy jako pielęgniarka systemu oraz pielęgniarka anestezjologiczna. Pracuje w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Instytucie Nauk o Zdrowiu na kierunkach Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne. Pracuje także na oddziałach szpitalnych, gdzie niejednokrotnie zdrowie i życie ludzkie jest zagrożone są to oddziały: Intensywna Terapia, Blok Operacyjny, Intensywny Nadzór Kardiologiczny. Praca zawodowa jest jedną z moich pasji, drugą są podróże. Lubię podejmować nowe wyzwania i wciąż się rozwijać.

********************************************************************************************************

 

dr Michał  Ceglarek

  – doktor  nauk  humanistycznych  w  dyscyplinie  historia  (2016)  oraz  absolwent  podyplomowych studiów z archiwistyki i zarządzania dokumentacją (2017). W latach 2013 - 2019  na  Wydziale  Polonistyki  Uniwersytetu  Jagiellońskiego    studiował  literaturoznawstwo.    Uczestnik 
międzynarodowych konferencji i staży badawczych. Laureat X edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku (2017) oraz stypendium Fundacji im. Maurycego Mochnackiego (2016). Zainteresowania badawcze: historia XX w., historia wojskowości, biografistyka, filozofia, filozofia społeczno-polityczna, źródła archiwalne. 
Afiliacja: 
starszy wykładowca w Instytucie Nauk o Zdrowiu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

 

********************************************************************************************

 

dr Jerzy Gruszczyński

- dr, starszy wykładowca w Instytucie Nauk Technicznych PPWSZ w Nowym Targu, na kierunku Architektura. Absolwent Liceum Muzycznego oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Form Przemysłowych.

Problematyka badawcza obejmuje zakres komunikacji wizualnej dotyczącej systemów informacji w przestrzeni publicznej jako zagadnienie urbanistyczne. W tym: system znaków drogowych, Miejskie Systemy Informacji, informacja turystyczna, oznakowanie środków transportu itp. Problematyka dotycząca zasadności, czytelności oznakowania z uwarun-kowaniami psychologicznymi oraz bezpieczeństwa ruchu samochodowego, też w zakresie międzynarodowym.

Kilkanaście artykułów w Magazynie „Autostrady” oraz w innych pismach i w materiałach pokonferencyjnych. Czynny udział w kilkunastu konferencjach, a dodatkowo trzy autorskie wystawy dot. oznakowania, w tym w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem 2004.

Dodatkowe kwalifikacje: wystawiennictwo, plenerowe aranżacje, oprawy wizualne itp., zdobnictwo regionalne, doświadczenie radiowca, były speleolog. Muzyk i kompozytor muzyki elektronicznej.

 

********************************************************************************************************

 

mgr inż. Grzegorz Kamieniarczyk

inżynier budownictwa lądowego, specjalista konstruktor, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej;

certyfikator energetyczny, uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków;

rzeczoznawca majątkowy, absolwent Podyplomowego Studium Gospodarki Nieruchomościami Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Krakowskiej; posiada wieloletnie doświadczenie w wycenie nieruchomości;

przedsiębiorca - prezes zarządu spółki z branży nieruchomości oraz oprócz tego prowadzi własną działalność gospodarczą (w zakresie m.in. rzeczoznawstwa majątkowego, wycen nieruchomości oraz inżynierii budowlanej);

wykładowca w Instytucie Nauk Technicznych PPWSZ (na kierunkach: architektura i gospodarka przestrzenna).

Hobby: turystyka górska, historia

*******************************************************************************************

mgr Jadwiga Laskowska

jklaskowska@yahoo.com

 

mgr filologii angielskiej, lektor w Instytucie Nauk Humanistyczno – Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targu, kierunek filologia, specjalność filologia angielska.

Ukończyłam studia magisterskie w 2004 na Wydziale Filologii Angielskiej Uniwersytetu Śląskiego. W pracy magisterskiej skupiłam się na dramatach Eugene O'Neill'a. Obecnie mój obszar zainteresowań naukowych obejmuje szeroko pojętą literaturę angielskojęzyczną, w szczególności twórczość Oskara Wilde'a. Pasjonują mnie literatura, teatr, sztuka. Związana jestem z Państwową Podhalańską Wyższą Szkołą Zawodową od 2007 roku. Jestem doświadczona w nauczaniu języka angielskiego do celów zawodowych, tłumaczeniach, analizie i interpretacji tekstów literackich. Czuję się bardzo dobrze w roli wykładowcy i nauczyciela akademickiego. Uważam się za osobę rzetelną, kreatywną, o otwartym umyśle. Zawsze znajduję też czas na rozwijanie swoich pasji i dalsze kształcenie.