Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE

Warsztaty dydaktyczne

26 marca 2019 roku w siedzibie PPWSZ w Nowym Targu odbyły się warsztaty zorganizowane przez opiekuna praktyk pedagogicznych filologii angielskiej zatytułowane Jak pracować z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce? Praktyczne wskazówki do pracy w szkole. Warszaty zostały przeprowadzone przez terapeutkę oraz nauczycielkę języka angielskiego mgr Magdalenę Wiertelak.

Podczas zajęć studenci zapoznali się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pracy z uczniem z dysleksją i innymi trudnościami. Ponadto, poznali procedurę udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, która oparta jest, w głównej mierze, na dostosowaniu wymogów do potrzeb uczniów. Najistotniejszym punktem warsztatów była praca studentów nad praktycznym zastosowaniem zaleceń poradni podczas zajęć języka angielskiego oraz sposobem motywowania uczniów to osiągnięcia sukcesu edukacyjnego.

Oprac. Anna Borkowska

Zdjęcia: Ewelina Stożek

Galeria zdjęć: