rekrutacja 19/20nowe kierunkiAnkietaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

WSPARCIE DLA STUDENTÓW

Kredyty studenckie

Informacja o kredytach studenckich

więcej »

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Regulamin przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu Zmiany do ww. regulaminu Wniosek o udzielenie wsparcia studentom będącym osobami niepełnosprawnymi Zarządzenie nr 47/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28...

więcej »

Faktury za studia

Fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a taką osobą jest student, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawia się na żądanie tych osób. W związku z powyższym, fakturę wystawiamy na żądanie studenta zgłoszone w ciągu 7 dni od dnia dokonania opłaty za studia. Żądanie można zgłosić osobiście pok. 239, 227 lub adres email: alicja.garbacz@ppwsz.edu.pl wg wzoru. Faktura wystawiana jest na osobę /podmiot, który dokonał...

więcej »