rekrutacja 19/20nowe kierunkiAnkietaFA projektBaner FEbiblioteka

Wzory podań

Wzór podania do Dyrektora Instytutu (pobierz)

 • w sprawie przywrócenia pierwszego terminu egzaminu
  (podanie należy złożyc wraz z zaświadczeniem potwierdzającym usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie w pierwszym terminie)

 • w sprawie egzaminu komisyjnego
  (podanie należy złożyć w ciągu 5 dni od daty egzaminu poprawkowego, w przypadku zarzutów dotyczących braku obiektywizmu w ocenie, czy też niewłaściwego przebiegu egzaminu)

Wzór podania do Zastępcy Dyrektora  (pobierz)

 • w sprawie przedłużenia sesji

 

Wzór podania do Prorektora ds. studenckich i kształcenia

 • o indywidualną organizacjię studiów  (pobierz) 
  (podanie należy złożyć conajmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego)

 • o indywidualny program studiów (pobierz)
 • w sprawie zgody na urlop dziekański (pobierz)

(podanie wraz ze stosownymi dokumentami należy złożyć bezpośrednio po zaistnieniu  okoliczności uzasadniających skierowanie na urlop)

Wzór podania do Prorektora ds. studenckich i kształcenia (w sprawie przyznania wpisu warunkowego) (pobierz)

(Student moze uzyskać wpis warunkowy, jeżeli do zaliczenia semestru brakuje mu nie więcej niż 12 punktów ECTS tzw. bieżacy deficyt punktowy)

 

Pozostałe wzory podań 

 • Wzór podania o udostępnienie materiałów do pracy inżynierskiej (pobierz)

 • Wzór podania o udostępnienie materiałów do projektu (pobierz)

(podanie o udostępnienie materiałów  można przesłać na adres dos@ppwsz.edu.pl  - w treści  proszę napisać - "podanie Architektura" - odbiór podania pok.227)

 •  Formularz aktualizacji danych osobowych (pobierz)