rekrutacja 19/20nowe kierunkiAnkietaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Wzory podań

 

 PODANIE DO DYREKTORA INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU (pobierz)

 

 • w sprawie przywrócenia pierwszego terminu egzaminu
  (podanie nalezy złożyc wraz z zaswiadczeniem potwierdzającym usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie w pierwszym terminie)

 

 • w sprawie egzaminu komisyjnego
  (podanie należy złożyć w ciągu 5 dni od daty egzaminu poprawkowego, w przypadku zarzutów dotyczących braku obiektywizmu w ocenie, czy też niewłąściwego przebiegu egzaminu)

 

 

 

2. PODANIE DO PROREKTORA DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA

 

 • indywidualną organizację studiów  (pobierz)  
  (podanie należy złożyć conajmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego)

 • o indywidualny program studiów (pobierz)

 

 

 

 

 

 PODANIE O PRZEDŁUŻENIE SESJI

 

 • w sprawie przedłużenia sesji zaliczeniowej
  (podanie należy złożyć do 5 dni po zakończeniu sesji, z podanym niezaliczonym przedmiotem/ tami)

 

 

 

 PODANIE O ZMIANĘ DANYCH OSOBOWYCH

 

 • w sprawie zmiany nazwiska, imienia, dowodu osobistego, adresu

 

 

 

Nie wiesz jak napisać podanie? skontaktuj się z DNiSS (pokój 227, tel. 18-26-10-733, email: dos@ppwsz.edu.pl)