Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE

Wzory podań

I i II ROK

PODANIE DO PROREKTORA DS. DYDAKTYKI - pobierz

 • w sprawie przyznania Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS)
 • w sprawie zmiany formy studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne
  (należy je złożyć przed rozpoczęciem nowego semestru).
 • w sprawie zgody na urlop dziekański (podanie należy złożyć bezpośrednio po zaistnieniu okoliczności uzasadniających skierowanie na urlop)

Indywidualna organizacja studiów, może zostać przyznana studentom, którzy:
1)   posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
2)   z przyczyn życiowych znaleźli się w trudnej sytuacji;
3)   równocześnie studiują na drugim kierunku, specjalności lub uzupełniają różnice programowe;
4)    czynnie uprawiają wybraną dyscyplinę sportu.

  Podania studentów o przyznanie indywidualnej organizacji studiów winny zawierać:
1)  w przypadku określonym w ust. 2 pkt 1 – orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności;
2) w przypadku określonym w ust. 2 pkt 2 – dokumenty potwierdzające sytuację życiową studenta;
3) w przypadku określonym w ust. 2 pkt. 3 – zaświadczenie o studiowaniu;
4) w przypadku określonym w ust. 2 pkt 4 – zaświadczenie z danego związku sportowego lub zarządu klubu sportowego.

 

 

PODANIE DO PROREKTORA DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA - pobierz

 • w sprawie przyznania wpisu warunkowego bądź powtarzania semestru
 • powtarzanie seminarium,
 • powtarzanie roku
  (student może uzyskać wpis warunkowy, jeżeli do zaliczenia semestru brakuje mu nie więcej niż 12 punktów ECTS - tzw. bieżący deficyt punktowy; podanie należy złożyć najpóźniej tydzień po zakończeniu poprawkowej sesji egzaminacyjnej).

 

PODANIE DO DYREKTORA PONE - pobierz

 •   w sprawie przedłużenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej
   (podanie wraz z uzasadnieniem należy złożyć z dniem  zakończenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej z podanym niezaliczonym przedmiotem),
 •    w sprawie przywrócenia pierwszego terminu egzaminu
    (podanie należy złożyć wraz z zaświadczeniem potwierdzającym usprawiedliwienie nieobecności w terminie 7 dni od egzaminu),
 •   w sprawie przesunięcia terminu egzaminu
    (najpóźniej do 3 dni przed egzaminem),
 • w sprawie uzyskania zgody na egzamin komisyjny
      (podanie należy złożyć w terminie 5 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu, w przypadku zarzutów dotyczących braku obiektywizmu w ocenie, czy też niewłaściwego przebiegu egzaminu).
 •    w sprawie przedłużenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej
    (podanie wraz z uzasadnieniem należy złożyć z dniem  zakończenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej z podanym niezaliczonym przedmiotem),
 • w sprawie przepisania oceny  - pobierz
  (podanie wraz z potwierdzeniem zaliczenia oraz sylabusem przedmiotu realizowanym na innej uczeli należy złożyć 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru).

 

III ROK

PODANIE O WPIS WARUNKOWY - pobierz