rekrutacja 19/20nowe kierunkiAnkietaFA projektBaner FEbiblioteka
Szybki kontakt

 

Sekretariat Instytutu Nauk o Zdrowiu
Kierunek Praca Socjalna

telefon: 26 10 736
ips@ppwsz.edu.pl
Dział Obsługi Studenta
telefon:18 26 10 732
dos@ppwsz.edu.pl

Wzory podań

PODANIE DO DYREKTORA INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU (pobierz)

 • w sprawie przywrócenia pierwszego terminu egzaminu
  (podanie nalezy złożyc wraz z zaswiadczeniem potwierdzającym usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie w pierwszym terminie)
 • w sprawie egzaminu komisyjnego
  (podanie należy złożyć w ciągu 5 dni od daty egzaminu poprawkowego, w przypadku zarzutów dotyczących braku obiektywizmu w ocenie, czy też niewłąściwego przebiegu egzaminu)

 

PODANIE DO PROREKTOR DS. DYDAKTYKI (pobierz)

 • w sprawie zmiany trybu studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne lub niestacjonarnych na stacjonarne (w tym przypadku możliwe po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku- średnia ocen co najmniej 4,0)
  (podanie należy złożyć przed rozpoczęciem nowego semestru)
 • w sprawie przyznania wpisu warunkowego i powtarzania semestru studiów
  (podanie należy złożyć najpóźniej tydzień po zakończeniu poprawkowej sesji egzaminacyjnej)
 • w sprawie zgody na urlop dziekański
  (podanie należy złożyć bezpośrednio po zaistnieniu okolicznośćc uzasadniających  skierowanie na urlop)

 

 PODANIE o IOS 

 • w sprawie przyznania indywidualnej organizacji studiów (podanie należy złożyć conajmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego)

 

 PODANIE O PRZEDŁUŻENIE SESJI

 • w sprawie przedłużenia sesji zaliczeniowej
  (podanie należy złożyć do 5 dni po zakończeniu sesji, z podanym niezaliczonym przedmiotem/ tami)

 

 PODANIE O ZMIANĘ DANYCH OSOBOWYCH

 • w sprawie zmiany nazwiska, imienia, dowodu osobistego, adresu

Nie wiesz jak napisać podanie? skontaktuj się z DNiSS (pokój 227, tel. 18-26-10-733, email: dos@ppwsz.edu.pl)