Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE
Szybki kontakt

Zamówienia Publiczne 
tel. 18-26-10-709
fax. 18-26-10-708
email: zampub@ppwsz.edu.pl
pokój 306

Zakup i dostawa, z podziałem na części, notebooków dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Ogłoszenie o zamówieniu (12.10.2018 r.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (12.10.2018 r.)

Załączniki do SIWZ (12.10.2018 r.)

Pytania i odpowiedzi (15.10.2018 r.)

Pytania i odpowiedzi - cz.2 (15.10.2018 r.)

Pytania i odpowiedzi (17.10.2018 r.)

Pytania i odpowiedzi (18.10.2018 r.)

Pytania i odpowiedzi - cz.2 (18.10.2018 r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (18.10.2018 r.)

UWAGA !

Zmianie ulega godzina składania i otwarcia ofert. 

Termin składania ofert: 22.10.2018 r., godz. 15:00, (pok. 225 tj. Punkt Kancelatyjny)

Termin otwarcia ofert: 22.10.2018 r. , godz. 15:15. Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian  tj. Sala Rektorska (pok. 215) 

Pytania i odpowiedzi - cz.3 (18.10.2018 r.)

Pytania i odpowiedzi - cz.4 (18.10.2018 r.)

Informacja z otwarcia ofert (23.10.2018 r.)

Załącznik do informacji z otwarcia ofert (23.10.2018 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (29.10.2018 r.)