Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE

Archiwalne Przetargi i nabory

Aktualne postępowania przetargowe dostępne są na stronie: 

https://bip.malopolska.pl/ppwsz 

w sekcji Zamówienia Publiczne

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego 04.09.2018 SIWZ - kompleksowa dostawa gazu ziemnego Załączniki do SIWZ - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10.09.2018 Zmiana-siwz 10.09.2018 Odpowiedzi - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego 10.09.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11.09.2018 Zmiana-siwz 11.09.2018 Zmiana SIWZ - 13.09.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 13.09.2018 Zmiana SIWZ- 13.09.2018 Formularz cenowy - 13.09.2018...

więcej »

Dostawa dysków serwerowych, oprogramowania i notebooków dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.09.2018 r. pod numerem  611840-N-2018. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.09.2018 r. pod numerem 500211253-N-2018

więcej »

Przetarg nieograniczony na ochronę mienia w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

Ogłoszenie o zamówieniu - 01.08.2018 SIWZ z załącznikami Wzór umowy z załącznikami Odpowiedzi na pytania wykonawców - 06.08.2018 Odpowiedzi na pytania - 07 08 2018 Odpowiedzi na pytania wykonawców 2 - 07.08.2018 Odpowiedzi na pytania wykonawców - 08.08.2018   Informacja z otwarcia ofert Zał. nr 4 - Oświadczenie o grupie kapitałowej Informacja o wyborze oferty - 22.08.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

więcej »

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ADAPTACJĘ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA POKOJE ASYSTENCKIE W BUDYNKU "TATRY" ORAZ CZĘŚCIOWO W BUDYNKU "GORCE"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.07.2018 r. pod numerem 586108-N-2018

więcej »

Sporządzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych zezwoleń oraz realizacja robót rozbiórkowych budynków na terenie Starego Szpitala w Nowym Targu ul. Szpitalna 12

Ogłoszenie o zamówieniu - 05.07.2018 SIWZ - 05.07.2018 Załączniki do SIWZ - 05.07.2018 2_PFU - rozbiórki "Stary Szpital" - 05.07.2018 ZP.382-03.18 Informacja z otwarcia ofert - 24.07.2018 6_Oświadczenie grupa kapitałowa - 24.07.2018 Informacja o wyborze rozbiórki - 14.08.2018

więcej »

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ DRUKAREK, PROJEKTORÓW ORAZ LAPTOPÓW I OPROGRAMOWANIA DLA PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.06.2018r. pod numerem 580050-N-2018r 

więcej »

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POW. 221 000 EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU W CELU WYPOSAŻENIA MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU "OPRACOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJOWEGO KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO PPWSZ"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.06.2018r, natomiat opublikowane zostało w dniu 23.06.2018 pod numerem 2018/S 119-271845

więcej »

Przetarg nieograniczony na adaptację części budynku Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej – 21.06.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - 21.06.2018 SIWZ Załączniki do SIWZ 1.1 Projekt 1.2 SWiORB 1.3 Przedmiar robót Aktualna dokumentacja projektowa – zmiana 27.06.2018 r. 1.1 Projekt - 27.06.2018 1.2 SWiORB - 27.06.2018 1.3.Przedmiar robót - 27.06.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 27.06.2018 Informacja z otwarcia ofert - 09.07.2018 Informacja o unieważnieniu postępowania - 09.07.2018

więcej »

Licytacja wysokości czynszu najmu pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie stołówki

UWAGA Zmiana terminu licytacji: Licytacja odbędzie się w dniu 05.07.2018 r. o godz. 11.00, w sali 215 (bud. Gorce).    

więcej »

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA ORAZ DRUKAREK, PROJEKTORÓW, SERWERA I SKANERA DZIEŁOWEGO DLA PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

Ogłoszenie o zamówieniu nr 557698-N-2018 z dnia 2018-05-16 SIWZ (16.05.2018 r.) Załączniki do SIWZ (16.05.2018 r.) Odpowiedzi na pytania - 17.05.2018 r. Zaktualizowany zał nr 3.6 do SIWZ (17.05.2018 r.) Odpowiedzi na pytania - 17.05.2018 r. (cz.2) Odpowiedzi na pytania - 18.05.2018 r. Odpowiedzi na pytania - 18.05.2018 r. (cz.2) Odpowiedzi na pytania - 22.05.2018 r. Zaktualizowany załącznik nr 2.7 do SIWZ (22.05.2018 r.) Odpowiedzi na pytania - 22.05.2018 r. (cz.2) Odpowiedzi na...

więcej »

Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczenia T0.32 na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć ruchowych- 08.01.2018

Ogłoszenie o zamówieniu - 08.01.2018 SIWZ Dokumentacja techniczna: SWIORB - Ogólna SWIORB - Roboty modernizacyjne Przedmiar robót Projekty Odpowiedzi na pytania wykonawców - 15.01.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 15.01.2018 Projekty zmiana - 15.01.2018 Lada Rozwinięcie ścian Przedmiar zmiana - 15.01.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 22.01.2018 Zmiana siwz 22.01.2018 Odpowiedzi na pytania wykonawców - 25.01.2018 Przedmiar zmiana - 25.01.2018    Zbiorcze zestawienie...

więcej »
1 2 3 4 5 6 ... 7