Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE

Archiwalne Przetargi i nabory

Aktualne postępowania przetargowe dostępne są na stronie: 

https://bip.malopolska.pl/ppwsz 

w sekcji Zamówienia Publiczne

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu w latach 2018-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - 28.11.2017 SIWZ Załącznik nr 5 Kwoty jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zbiorcze zestawienie ofert ZP. 382_07_17 Ośw. grupa kap_ wzór Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 19.12.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 26.01.2018

więcej »

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DLA INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU (KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO) PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 29.09.2017 SIWZ - 29.09.2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - 06.10.2017 Odpowiedzi na pytania i zmiana siwz – 09.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 – 09.10.2017 ZMIANA- formularz oferty Kwoty jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zbiorcze zestawienie ofert ZP. 382_05_17 Oświadczenie grupa kapitałowa_wzór Informacja o wyborze w części 1, 2, 3 i 4 i unieważnieniu w części 5, 6, 7, 8 i 9 Informacja o...

więcej »

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DLA INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU (KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE) PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU.

Ogłoszenie o zamówieniu – 19.09.2017 SIWZ wraz z załącznikami Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 22.09.2017 Odpowiedzi na pytania i zmiana siwz - 25 09 2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - 25.09.2017 2 Odpowiedzi na pytania i zmiana siwz – 27 09 2017 ZMIANA – zał. A do formularza oferty – 27 09 2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 – 27 09 2017 Kwoty jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zbiorcze zestawienie ofert ZP. 382_04_17...

więcej »

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac adaptacyjnych w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu - 07.08.2017

Ogłoszenie o zamówieniu - 07.08.2017r. SIWZ Dokumentacja techniczna: Część 1: SWIORB - pomieszczenie dygitalizacji Pomieszczenie digitalizacji - przedmiar Projekt - pracownia digitalizacji Opis ZMIANA - Projekt dotyczy części 1 - 21.08.2017r. Część 2: SWIORB Siłownia - przedmiar Projekt - siłownia Opis ZMIANA - Projekt dotyczący części 2 - rozwinięcie ścian - 21.08.2017r. ZMIANA - Projekt dotyczący części 2 - rzut - 21.08.2017r. ZMIANA - Przedmiar dotyczący części 2...

więcej »

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

Ogłoszenie o zamówieniu - 19.07.2017r. SIWZ Dokumentacja techniczna: SWIORB Ogólna Część 1: SWIORB Roboty malarskie, cyklinowanie Malowanie ścian - przedmiar Część 2: SWIORB Remont pom. gospodarczego Budynek gospodarczy - przedmiar robót Cz. 2 altanka projekt Część 3: SWIORB Place Remont drogi wjazdowej  - przedmiar robót ZMIANA Przedmiar dotyczący częsci 3 - 03.08.2017   Zmiana SIWZ - 24.07.2017r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 24.07.2017r.   Zmiana SIWZ 2 -...

więcej »

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA Nr 2/2017 z dn. 17.05.2017 r. do PROJEKTU CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA Nr 2/2017 z dn. 17.05.2017 r. DO PROJEKTU CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH KARTA ZGŁOSZENIA PARTNERA DEKLARACJA VAT

więcej »

Nabór partnerów do projektu „Rewitalizacja Starego Szpitala w Nowym Targu” - 27.04.2017

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu ogłasza otwarty nabór partnerów do Projektu pod tytułem „KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA TERENU STAREGO SZPITALA POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH, ROZBIÓRKOWYCH WRAZ Z CAŁOŚCIOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA POTRZEBY PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ ORAZ MIESZKAŃCÓW NOWEGO TARGU” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze...

więcej »

KOLEJNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DLA INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU (KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO) PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

Ogłoszenie o zamówieniu 3 – 23.01.2017 SIWZ wraz z załącznikami  Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiana siwz – 30.01.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 30.01.2017 Kwoty jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Kwoty Zbiorcze zestawienie ofert Zbiorcze zestawienie ofert ZP. 382_01_17 Oświadczenie grupa kapitałowa_ wzór Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   ...

więcej »

Drugi przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dla Instytutu Nauk o Zdrowiu (kierunek pielęgniarstwo) Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Ogłoszenie o zamówieniu 2 - 30.11.2016 SIWZ wraz z załącznikami Kwoty jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia gosp. Kwoty Zbiorcze zestawienie ofert Zbiorcze zestawienie ofert ZP. 382_08_16 Informacja o wyborze wykonawcy- część II i o unieważnieniu postępowania w części I i III Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

więcej »

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dla Instytutu Nauk o Zdrowiu (kierunek pielęgniarstwo) Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Ogłoszenie o zamówieniu - 10.11.2016 SIWZ z załącznikami Odpowiedzi na pytania wykonawców - 16.11.2016 Kwoty jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zbiorcze zestawienie ofert ZP. 382_07_16 Zbiorcze zestawienie ofert Kwoty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o dokonaniu powtórnej oceny i badania ofert oraz o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 8, 10, 11 oraz o unieważnieniu postępowania w częściach 2 i 9...

więcej »

Nabór dodatkowych partnerów do projektu POWER 5.3 „Atrakcyjne kształcenie pielęgniarek”

Uzupełniający nabór partnerów do projektu POWER 5.3   Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu ogłasza uzupełniający otwarty nabór partnerów do Projektu pod tytułem „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo” w...

więcej »

Wyniki uzupełniającego naboru partnerów do Projektu POWER 5.3

Wyniki uzupełniającego naboru partnerów do Projektu POWER 5.3 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu informuje, że w wyniku uzupełniającego otwartego naboru partnerów do Projektu pod tytułem „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku...

więcej »
1 2 3 4 5 6 ... 7