Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE

Archiwalne Przetargi i nabory

Aktualne postępowania przetargowe dostępne są na stronie: 

https://bip.malopolska.pl/ppwsz 

w sekcji Zamówienia Publiczne

Licytacja na najem lokalu przeznaczonego na działalność punktu kserograficznego

Zaproszenie - 22.08.2016 Wzór umowy - 22.08.2016 Informacja o wyborze oferty

więcej »

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dla Instytutu Nauk o Zdrowiu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu (kierunek pielęgniarstwo).

ogłoszenie o zamówieniu - 27.07.2016 siwz załącznik nr 7 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 03.08.2016 zmiana siwz i ogloszenia - 03 08 2016 odpowiedzi na pytania - 05 08 2016 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 19.08.2016 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

więcej »

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dla Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Ogłoszenie o zamówieniu - 15.07.2016 SIWZ Załącznik nr 7 informacja o wyborze ofert – 04.08.2016 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

więcej »

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dla Instytutu Nauk o Zdrowiu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu - 15.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - 15.07.2016 SIWZ Załącznik nr 7 Odpowiedzi na pytania 1 - 25.07.2016 Odpowiedzi na pytania 2 - 25.07.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 25.07.2016 Aktualny załącznik nr 7 - 25.07.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 09.08.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 20.09.2016  

więcej »

Przetarg nieograniczony na ochronę mienia w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu - lipiec 2016

Ogłoszenie o zamówieniu - 06.07.2016 SIWZ Załącznik nr 6 - mapa Zmiana SIWZ - 08.07.2016 Odpowiedzi na pytania wykonawców - 13.07.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 15.07.2016 Zmiana SIWZ - 15.07.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 09.08.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

więcej »

Zapytanie ofertowe: Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie Projektu Podhalańska Biblioteka Cyfrowa

Zapytanie ofertowe - 14.03.2016 Protokół z postępowania Protokół z wyboru oferty

więcej »

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dla Instytutu Nauk o Zdrowiu (kierunek fizjoterapia) Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Ogłoszenie o zamówieniu - 08.04.2016 SIWZ Załącznik nr 7 Odpowiedzi na pytania - 14.04.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 14.04.2016 Załącznik nr 7 wersja 2 - 14.04.2016 Kolejne odpowiedzi na pytania - 15.04.2016 Załącznik nr 7 wersja 3 aktualna - 15.04.2016 Informacja o wyborze ofert oraz o unieważnieniu części 4 postępowania – 16.05.2016 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

więcej »

Nabór partnerów do projektu POWER 5.3

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu ogłasza nabór partnerów do projektu "Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków"...

więcej »

Wyniki naboru partnerów do Projektu POWER 5.3

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu informuje, że w wyniku otwartego naboru partnerów do Projektu pod tytułem „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

więcej »

Przetarg nieograniczony na ochronę mienia w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

Ogłoszenie o zamówieniu - 20.11.2015 SIWZ Załącznik nr 6 Zmiana SIWZ - 25.11.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 27.11.2015 Odpowiedzi na pytania - 30.11.2015 Formularz oferty - aktualny - 30.11.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 30.11.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 18.12.2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

więcej »

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dla ratownictwa medycznego Podhalańskiej państwowej wyższej szkoły zawodowej w nowym targu - lipiec 2015

Ogłoszenie o zamówieniu - 17.07.2015 SIWZ Załącznik nr 7 Odpowiedzi na pytania - 21.07.2015 Załącznik nr 7 - zmiana 21.07.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 29.07.2015 Odpowiedzi na pytania - 29.07.2015 Zmiana załącznika nr 7 - 29.07.2015 Informacja o wyborze njakorzystniejszej oferty - 25.08.2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

więcej »

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dla Instytutu Pielęgniarstwa Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu - lipiec 2015

Ogłoszenie o zamówieniu - 02.07.2015 SIWZ Załącznik nr 7 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 02.07.2015 Odpowiedzi na pytania - 10.07.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 10.07.2015 Załącznik nr 7 - zmiana 10.07.2015 Informacja o wyborze ofert - 10.08.2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 09.09.2015

więcej »
1 2 3 4 5 6 7